Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Alle EU’s traktatændringer skal til folkeafstemning

Udenrigspolitisk ordfører Søren BülowPressemeddelelse:

Euroen er et godt eksempel på en dårlig idé, som aldrig ville være blevet til noget, hvis EU-landenes befolkninger havde fået lov at stemme om den. Derfor skal alle EU’s traktatændringer til folkeafstemning, fremgår det blandt andet af CenterPartiets nye, udenrigspolitiske program.

I dag står det bøjet i neon for alle, at Euroen og den økonomiske stabilitet den skulle give, ikke har styret Grækenland og en række andre EU-lande uden om en katastrofal, økonomisk kurs.

“Tværtimod må man konstatere, at den fælles mønt måske endda har været med til at lade de gældsplagede landes kriser udvikle sig til noget, der kan gøre stor skade på ikke bare deres egne økonomier, men også på alle medlemslandenes økonomier. Euroen, og den måde konvergenskriterierne har været håndteret på, har sløret de faresignaler som de gældsplagede lande udviste”, siger CenterPartiets udenrigspolitisk ordfører Søren Bülow.

I Danmark har politikerne i mange år forsøgt at undgå folkeafstemninger om vores tilslutning til Euroen og til EU’s øvrige traktatændringer, fordi befolkningen, som i 1992, har det med at stemme nej.

“I Euroen har vi et godt eksempel på, at befolkningens skepsis overfor en meget vidtgående, europæisk integration i virkeligheden ikke er andet end sund fornuft. Derfor mener CenterPartiet, at politikerne skal holde op med at være så utålmodige. Befolkningen skal have mulighed for at stemme om enhver traktatændring, og de skal have lov at sige nej.”

“Der kan ikke være nogen bagatelgrænse for hvilke traktatændringer, der skal til afstemning, for traktatændringer bør ikke handle om bagateller”, siger Søren Bülow.

CenterPartiets udenrigspolitiske program omfatter også partiets holdning til forsvarspolitik, terrorbekæmpelse og Danmarks deltagelse i en international indsats.

På disse punkter siger CenterPartiet blandt andet, at:
– Danmarks medvirken i en international indsats – som f.eks. i Afghanistan og Irak – skal have til formål at sikre menneskerettighederne. Ikke at indføre vestligt demokrati.
– Danmarks medvirken i militære operationer i ikke-NATO lande skal kræve 2/3 flertal i Folketinget.
– NATO og ikke EU skal være Danmarks samarbejdspartner på det militære område.
– Muligheden for at udvise udlændinge administrativt samt bestemmelser om tidsubestemte tilbageholdelser skal afskaffes.

Der er lukket for kommentarer.