Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Valgnævnet spænder
ben for CenterPartiet –
men CP nægter at give op

Pressemeddelelse:

”I kan ikke slå os ihjel! I kan spænde ben for os, men vi vil rejse os og fortsætte kampen for en styrkelse af civilsamfundet, indførelsen af ubetinget basisindkomst og en politisk kultur, der bygger på personalismen. Vi vil fortsat kæmpe for det fælles bedste for borgerne i Danmark!”

Sådan var beskeden fra CenterPartiets landsmøde i weekenden til Valgnævnet under Indenrigsministeriet efter, at Valgnævnet har meddelt, at det fra samme weekend vil fratage CenterPartiet muligheden for at samle vælgererklæringer for at kunne stille op til Folketinget.

– Jeg er utrolig ked af, at Valgnævnet har truffet den beslutning, og jeg kan ikke opfatte det som andet end et forsøg på at beskytte de nuværende folketingspartier mod at få konkurrence på valgdagen fra CenterPartiet, siger CP’s genvalgte landsformand Per Schultz-Knudsen.

Forhistorien er, at CenterPartiet de seneste fem år har arbejdet for at få etableret en digital indsamling af vælgererklæringer, som ikke kræver, at vælgeren skal udlevere fuldt navn, adresse og cpr.nr. til en tilfældig indsamler for at kunne støtte et partis forsøg på at stille op til Folketinget. De første tre år blev brugt på at få indenrigsministeren til at stille et lovforslag herom og til at få samtlige partier i Folketinget til at stemme for forslaget, der blev enstemmigt vedtaget. Derefter fulgte to års samarbejde med indenrigsministeriet og KMD om at få udviklet det digitale system.

I hele denne periode afstod CenterPartiet fra at indsamle vælgererklæringer, da partiet ikke ønskede at ligge inde med personfølsomme oplysninger på de vælger, der ønskede at støtte partiets opstilling til Folketinget.

For tre år siden skiftede CenterPartiet efter en fusion med et andet parti navn til ”CenterPartiet – Det fælles bedste”, og blev 29. maj 2013 godkendt til under det navn at samle vælgererklæringer ind i en tre-årig periode. På grund af at arbejdet med udviklingen af det digitale system til indsamling af vælgererklæringer trak i langdrag, har CenterPartiet først kunnet udnytte denne tilladelse fra 12. januar i år, hvor systemet blev taget i brug.

– Vi søgte derfor tidligere i år om at få en ny tre-årig godkendelse, eller som minimum at få godkendelsen forlænget i et år, som er normalt, når et parti søger om det efter ikke at have nået at få samlet det nødvendige antal vælgererklæringer i løbet af de første tre år. Men Valgnævnet meddelte for få uger siden meget overraskende, at nævnet havde valgt at give afslag på det, fortæller Per Schultz-Knudsen.
Valgnævnets begrundelse var, at det ikke mente, at CenterPartiet ville kunne nå at samle det nødvendige antal vælgererklæringer inden maj 2017 – altså med et års forlængelse, som loven giver klart mulighed for.

– Men regnet ud fra 12. januar i år, hvor den digitale vælgererklæring blev taget i brug, og vi begyndte at samle vælgererklæringer, ville det have givet os 1½ år til at samle de nødvendige vælgererklæringer, og det er den frist, som antallet af vælgererklæringer maksimalt skal indsamles på. Det mente Valgnævnet altså, at vi kunne klare for tre år siden. Men nu tror nævnet det pludselig ikke – efter at vi har fået et samlet Folketing til at stemme for den lovændring, som vi havde fået indenrigsministeren til at foreslå. Det forstår jeg ikke, konstaterer CenterPartiets landsformand.

– Vi har vist, at vi kan gennemføre, hvad vi sætter os for. Hvorfor skulle vi ikke også kunne gøre det, når det gælder indsamling af vælgererklæringer?, spørger Per Schultz-Knudsen.

– Måske er det netop vores handlekraft, som gør, at Valgnævnet mener, at det bør beskytte de eksisterende folketingspartier mod at få konkurrence fra os ved næste valg, mener han, og fortsætter:

– Jeg vil gerne sige tak til de mange, der siden 12. januar er kommet med støttetilkendegivelser og vekslet dem til vælgererklæringer. Jeg er ked af at måtte skuffe dem med, at deres vælgererklæring nu ikke er noget værd, men de har tydeligt vist, at der er behov for CenterPartiet i dansk politik.

Hovedemnet på CenterPartiets landsmøde i weekenden var derfor partiets fremtid efter Valgnævnets afslag.

– Jeg er glad for at kunne konstatere, at et massivt flertal af landsmødedeltagerne nægtede at lade partiet knægte af Valgnævnet. Budskabet var klart: Vi fortsætter med at kæmpe for det fælles bedste for borgerne i Danmark, for en styrkelse af civilsamfundet, indførelsen af ubetinget basisindkomst og en politisk kultur, der bygger på personalismen., konstaterer Per Schultz-Knudsen, der samtidig oplyser, at landsmødet besluttede at gøre resten af 2016 og hele 2017 kontingentfri.

– I CenterPartiet lægger vi vægt på troværdighed og sammenhæng mellem ord og handling. På grund af Valgnævnets beslutning kan vi ikke levere varen 100 procent til vore medlemmer, og de skal naturligvis ikke betale for en vare, som de ikke kan få. Da medlemmerne betalte kontingent tidligere på året, har vi besluttet at gøre 2017 kontingentfri – og for nye medlemmer også resten af 2016. Det stod landsmødet enigt bag, fortæller landsformanden.

På det efterfølgende konstituerende møde besluttede hovedbestyrelsen fremover at afvikle sine møder som besøg hos socialøkonomiske virksomheder eller organisationer. Da partiets hovedbestyrelsesmøder er åbne for alle partimedlemmer, vil disse også blive inviteret med til besøgene hos de socialøkonomiske virksomheder og organisationer.

Der er lukket for kommentarer.