Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

CP’s organisation

Flad struktur med netværk og direkte medlemsindflydelse på alle niveauer

CenterPartiet har en stærk tro på menneskets vilje og evne til at tage ansvar og være engageret. Det er på denne tiltro, at vores vilje til at forny demokratiet og den politiske udvikling grundlægges.

Dagens politiske partier er for en stor dels vedkommende frugterne af de interessekonflikter, som voksede frem, da Danmark blev industrialiseret. I takt med at samfundet forandres, bliver det nødvendigt for de politiske partier at møde de nye udfordringer med nye løsninger.

Et parti, som vil være levende og vedkommende, må udvikle sine arbejdsformer ud fra det 21. århundredes virkelighed. På den ene side må partiet være åben for medlemmernes forskellige måder at vise deres engagement på. På den anden side må partiet bygge på en grund af fælles værdier, som kan skabe helhed og sammenhæng. En vigtig rolle for et politisk parti er at være et link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere i samfundet.

CenterPartiet tror på hvert enkelt menneskes evne til at være skabende og tage ansvar for sig selv og for andre. Derfor ser vi det som naturligt, at politisk engagement kan se forskelligt ud – til forskellige tider og på forskellige steder. Centerpartiet vil fremme nye initiativer, kreativitet og glæde – for at forme en politisk folkebevægelse for det 21. århundrede.

CenterPartiet foretrækker et politisk lederskab, som er tydeligt, når det gælder grundlæggende værdier, men som samtidig er åbent og vedkommende for alle, som på sin egen måde vil være med til at gøre de politiske ideer til virkelighed. Dialog, og ikke mindst evnen til at lytte, er det vigtigste instrument for et sådant lederskab. Centerpartiet vil være et forum for en stadig dialog om samfundet og fremtiden, hvor hvert menneske mødes med lige stor respekt.

Det er på disse ideer, at CenterPartiets organisation opbygges.

Derfor har CenterPartiets en flad struktur, hvor alle medlemmer kan deltage i debatten på møderne i alle udvalg og bestyrelser -også hovedbestyrelsens møder er således åbne for alle partiets medlemmer, som via Skype kan deltage i møderne uden at skulle bruge tid på at rejse til et bestemt mødested. De fleste af hovedbestyrelsens møder foregår via Internettet.

CenterPartiet er et parti, som tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer. Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

CenterPartiets struktur består derfor af netværk. Et netværk kan enten være medlemmer, der har interesse for et særligt politisk område/emne, som de ønsker at fremme såvel internt i partiet som eksternt, eller medlemmer, der ønsker at påvirke den politiske udvikling i et bestemt geografisk område. Sådanne netværk har stor handlefrihed, og kan suverænt bestemmer den politik, som CenterPartiet skal føre lokalt, og forslag til løsninger på de aktuelle politiske problemstillinger. Naturligvis ud fra ideerne i CP’s Idéprogram.

På landsplan ledes CenterPartiet mellem landsmøderne, der naturligvis er partiets øverste besluttende myndighed, af en hovedbestyrelse. Efter CP’s fjerde ordinære landsmøde d. 16. juni 2012 består hovedbestyrelsen af:

Landsformand:
Per Schultz-Knudsen, Fårup.
Tlf. 51 86 39 50
[email protected]

Politisk næstformand:
Tonny S. Nielsen, Oue
[email protected]

Organisatorisk næstformand:
Tove F. Buch, Herlev
[email protected]

International sekretær:
Sten Fyhn Mortensen, Bramming
[email protected]

Menige medlemmer:

Jan Kjerbye, Nørbæk
[email protected]

Lenette Grønhøj Schultz Nielsen, Oue