Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Den politiske idé

CenterPartiet har en stærk tro på menneskets vilje og evne til at tage ansvar og være engageret.
Det er på denne tiltro, at vores vilje til at forny demokratiet og den politiske udvikling grundlægges.

Selvbestemmelse, livskvalitet, engagement og alles lige muligheder er nogle af de værdier, der kendertegner CP’s politik.
CP er klar til at tage ansvaret for at gennemføre ændringer af samfundet, så den enkelte borger får større indflydelse på udviklingen, og så velfærdsydelserne målrettes til dem, der har brug for hjælp. CP’s Idéprogram lægger således op til et decentralt samfund, der bygger på andre værdier end primært økonomi.

CP vil sætte mennesket over økonomien. Vi vil tage udgangspunkt i, hvordan vi fx kan skabe gode forhold for såvel ansatte som børn eller ældre på institutionerne.
Det offentlige skal være et service-organ – ikke et kontrol-organ.

Borgeren skal mødes med tillid, når han/hun søger om hjælp og støtte hos de offentlige myndigheder. Udgangspunktet skal være, hvordan har det offentlige mulighed for at hjælpe?
– Ikke: Nu skal vi passe på, at han/hun ikke får mere, end han/hun kan tilkomme.
Ved at styrke tilliden til borgeren, styrkes også borgerens tillid til systemet.

En af CenterPartiets mærkesager er ønsket om at skaffe civilsamfundet – frivillige foreninger og organisationer – bedre vilkår.
CenterPartiet ønsker at give bl.a. de sociale organisationer større muligheder for på eget initiativ at løse flere samfundsopgaver. Det er ikke partiets hensigt på den måde at finde offentlige besvarelser. Hvis en organisation påtager sig en samfundsopgave, og det betyder besparelser i det offentlige, skal et tilsvarende beløb efter CenterPartiets mening tilflyde organisationen.

I civilsamfundet mødes den enkelte ud fra vedkommendes situation, baggrund og evner. Det vil vi gerne have spredt til resten af samfundet. Alle mennesker har noget at bidrage med til samfundet. Derfor er det en styrke for samfundet, at dets borgere har forskellig baggrund og evner. Forskellighed skaber udvikling – ensformighed skaber stagnation! Ved at lytte til og lære af hinanden kan vi udvikle samfundet, så alle får det bedre. Det er det, som de frivillige sociale organisationer er gode til.
Derfor prioriterer CenterPartiet civilsamfundet højt.

CenterPartiet er et parti, som tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer. Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Læs mere om CP’s politik ved at trykke på linkene under det markerede menupunkt øverst på siden.
Ønsker du at downloade et eller flere af programmerne, kan det ske direkte ved at benytte linkene:.

Idéprogram

Skatterabat – Et redskab til at skabe lige muligheder

Ung og fri – En politik for den ungdommelige energi

Arbejdsmarked – Et arbejdsliv i balance

Danmarks økonomi – Forvalterskab med plads til vækst

Erhvervsliv – Ansvarlige og levedygtige virksomheder

Folkestyre – Medindflydelse og medansvar

Forskning – For innovation og iværksætteri

Ligestilling – Ligeværd og antidiskrimination

Lokalsamfundet – Der hvor livet leves

Miljø – Du skal behandle jorden, som om du skulle leve evigt

Retspolitik – Helhedsorienteret kriminalitetsbekæmpelse

Socialpolitik – Børn og unge

Sundhed – Fra reparation til forebyggelse

Uddannelse – Lige muligheder for alle

Udenrigs- og forsvarspolitik – Nærhed og udsyn i en global verden

Velfærdssamfundet – Til fælles gode