Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Politisk sejr kostede dyrt

CenterPartiet fylder torsdag 17. januar 10 år
og kan se tilbage på både sejre og skuffelser.

Da knap 30 personer d. 17. januar 2009 mødtes på Fregatten Jylland for at stifte CenterPartiet, blev der nok tænkt store tanker og drøftet visioner for fremtiden, men ingen af de tilstedeværende forestillede sig i sin vildeste fantasi, at det skulle lykkes det nye parti at samle hele Folketinget om et forslag – og så endda uden selv at være repræsenteret på Christiansborg.

Men blot godt fem år senere blev der med støtte fra samtlige partier i Folketinget vedtaget en lov om digital indsamling af vælgererklæringer, som i det store og hele byggede på et forslag fra CenterPartiet, som partiet godt to år før havde forelagt for den daværende indenrigsminister og Folketingets kommunaludvalg. De følgende to år samarbejdede CenterPartiet med indenrigsministeriet om at få opbygget det nødvendige system, der blev taget i brug 12. januar 2016. Fra det tidspunkt var det slut med, at et parti skulle bede om personfølsomme oplysninger som cpr.-numre, fuld navn og bopæl fra vælgere for at kunne opstille til Folketinget.

– Vi følte det som en stor sejr. Aldrig før havde et parti udenfor Folketinget været i stand til at forhandle et lovforslag igennem – og da slet ikke med fuld opbakning fra samtlige partier på Christiansborg, konstaterer CenterPartiets formand Per Schultz-Knudsen, Randers.

Men det blev en sejr, som viste sig at blive dyr for partiet.

– Under arbejdet med det lovforberedende og udviklingen af systemet holdte vi os fra at samle vælgererklæringer. Vi mente jo ikke at det var etisk korrekt at bede folk udlevere personfølsomme oplysninger, og da det altid har været vigtigt for os at gøre, hvad vi sagde, og sige, hvad vi gør – længe før andre begyndte at bruge det slogan – valgte vi at vente til den digitale platform var klar, fortæller Per Schultz-Knudsen.

Imidlertid nægtede Valgnævnet under Indenrigsministeriet at forlænge partiets tilladelse til at samle vælgererklæringer.

– Det var en mavepuster for vore aktive medlemmer. Vi havde regnet med, at godkendelsen ville være en proforma sag, da vi jo i stedet have været med til at udvikle systemet. Alle stod klar til at gå i gang, fyldt af gejst fra den politiske sejr. Ikke underligt, at en del tabte motivationen, erkender partiformanden.

Efter stiftelsen i januar 2009 havde CenterPartiet ellers været meget aktiv. Foruden den digitale vælgererklæring forsøgte partiet at skabe et samarbejde mellem en række midterpartier, som forsøgte at blive opstillingsberettigede til Folketinget.
– Ideen var at skabe noget a la Enhedslisten, men for midterpartierne. Ligesom Enhedslisten skabte grundlaget for, at en række venstrefløjspartier blev repræsenteret i Folketinget, ville en samling af midterpartier også gøre det lettere, mener Per Schultz-Knudsen.

Det viste sig imidlertid ikke muligt at samle den nødvendige opbakning til en centrums-enhedsliste. I stedet valgte en række mindre partier i løbet af årene at fusionere ind i CenterPartiet, bl.a. Civilt Forum, der havde baggrund i indvandrerkredse, Tidens Parti og Demokraterne.

CenterPartiet bygger sin politik på personalisme, men føler samtidig en samhørighed med de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området, hvilket bl.a. synliggøres ved at bruge firkløveren som partiets logo. I forskellige udformninger er firkløveren som logo et fælles kendetegn blandt centerpartierne i bl.a. Norge, Sverige, Finland og Polen. Faktisk har de nordiske centerpartier lånt firkløver-logoet af det polske centerparti, PSL, der indførte det for omkring 100 år siden.

– Vi er nok politisk tættest knyttet til det norske Senterpartiet, som vi også har haft besøg af, men jeg glæder mig over, at vort svenske søsterparti nu synes at medvirke til at løse den politiske krise, som Sverige har været inde i, fortæller Per Schultz-Knudsen.

I modsætning til søsterpartierne i Norge og Sverige har der været meget stille om CenterPartiet de seneste par år.

– Sammen med afslaget fra Valgnævnet fik CenterPartiet jo en karenstid, før vi igen kunne søge om godkendelse til at samle vælgererklæringer. Derfor har nogle af os arbejdet lokalpolitisk, blandt andet via tværpolitiske borgerlister. For eksempel har jeg været aktiv i Velfærdslisten, som CenterPartiet er en del af i Randers, og tovholder for et tværpolitisk initiativ om borgerinddragelse i kommunen, siger Per Schultz-Knudsen.

10-års jubilæet markeres lørdag d. 19. januar med et hovedbestyrelsesmøde åben for alle medlemmer, hvor et af temaerne blandt andet er en drøftelse af planerne for CenterPartiets fremtid.

Der er lukket for kommentarer.