Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et stærkt deltagerdemokrati

CenterPartiet vægter en styrkelse af deltagerdemokratiet højt – både politisk og organisatorisk.

Af partiets Idéprogram fremgår blandt andet, at CP lægger stor vægt på deltagerdemokrati, hvor den enkelte borger tager del i beslutningerne og i en fortsat dialog er med til at præge samfundsudviklingen.
Partiet vil således lade magten vokse nedefra.

Det må naturligvis også præge CenterPartiet internt.
I stedet for at have en lille – mere eller mindre håndplukket – elite til at styre partiet styres CenterPartiet af medlemmerne, og det enkelte medlem sikres direkte medindflydelse.

CenterPartiet foretrækker et politisk lederskab, som er tydelig, når det gælder grundlæggende værdier, men som samtidig er åbent og vedkommende for alle, som på sin egen måde vil være med til at gøre de politiske idéer til virkelighed.

Dialog, og ikke mindst evnen til at lytte, er det vigtigste instrument for et sådant lederskab.
CenterPartiet skal være et forum for en stadig dialog om samfundet og fremtiden, hvor hvert menneske bliver mødt med lige stor respekt.

Derfor er CenterPartiets struktur helt flad, hvilket betyder, at alle medlemmer kan deltage med taleret i alle møder – også hovedbestyrelsens.
Samtidig afvikles møderne med hjælp af Internettet, således at det er muligt at deltage i møderne uden at skulle rejse efter det. Blot skal man på forhånd meddele, at man ønsker at blive koblet på mødet.

Meld dig ind ved at udfylde felterne her til højre og gør din indflydelse gældende!