Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Per Ørum Jørgensen og KD “låner” idé fra CenterPartiet

Pressemeddelelse:
“Det er da glædeligt, at vi nu er flere partier, som arbejder for, at der oprettes et rejsehold til at tage sig af nomadefamilierne. Men det havde måske nok klædt Per Ørum Jørgensen, hvis han havde krediteret CenterPartiet for forslaget”.

Sådan kommenterer landsformanden for CenterPartiet Per Schultz-Knudsen, Fårup, mediernes omtale af, at Kristendemokraternes folketingsmedlem Per Ørum Jørgensen fredag har lanceret en idé om at oprette et rejsehold, der kan tage sig af sager med truede børn og unge.

“Per Ørum Jørgensen siger i øjeblikket ikke andet, end hvad der har kunnet læses på CenterPartiets hjemmeside den seneste måned, siden hovedbestyrelsen godkendte vores seneste politiske program, der handler om, hvordan samfundet kan hjælpe børn og unge, som har specielle behov og adskiller sig fra “normalområdet”.

I politik gælder som bekendt alle kneb, men det er dog beskæmmende, at partierne, der kan trække på resurser på Christiansborg, skal have et lille parti udenfor Folketinget til at udtænke ideerne”, konstaterer Per Schultz-Knudsen, og peger på, at det ikke er første gang i CenterPartiets godt to-årige levetid, at ideer udtænkt af partiets Idepolitiske Tænketank også har fundet genklang hos partier i Folketinget.

I forbindelse med lanceringen af ideen udtalte CenterPartiets socialpolitiske ordfører, Tonny Nielsen, Oue:
“Formålet med rejseholdet er at sikre en fortsat støtte til såvel børn som voksne i familien, uanset bopæl. Samtidig skal pengene følge familierne på tværs af kommunegrænserne, så kommuner har fokus på indsatsen for at støtte familierne. I stedet for, som vi har set i Brønderslev-sagen, ligefrem at motivere familien til at flytte til en anden kommune, for dermed at spare penge.

Et af kerneområderne for CenterPartiet er en styrkelse af civilsamfundet og de sociale organisationers muligheder for at præge samfundet med deres engagement, ansvarsfølelse for medmennesker og ønske om at møde det enkelte menneske med respekt og tillid. Derfor har organisationerne i civilsamfundet naturligvis også en central rolle i partiets indsats for udsatte børn, unge og familier.

“Vi ønsker at inddrage de frivillige foreninger og organisationer, som har erfaring og ekspertise på området. For os ville det synes helt natuligt, hvis det var en af de organisationer, som stod bag rejseholdet. Til finansiering heraf vil vi sikre en statslig pulje”, siger Tonny Nielsen.

Der er lukket for kommentarer.