Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Løfter og løftebrud på skoleområdet

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Jeg lovede i valgkampen november 2009, som stort set alle andre byrådskandidater, at jeg ikke ville stemme for skolelukninger, hvis jeg blev valgt ind i Mariagerfjord Byråd. Det løfte er der tilsyneladende et flertal af de folkevalgte, som er løbet fra, ligesom de løb fra løftet om at indgå i dialog med skolebestyrelserne.
Desuden mindes jeg specielt ét initiativ som overskyggede alle andre og gav STORE overskrifter – nemlig da én kandidat, fra Venstre, drejede debatten væk fra al seriøsitet med én kæk bemærkning. I stedet for at renovere Nordre Skole i Hobro ville han give en helt ny superskole til 80 mio. kroner!
Barakkerne blev renoveret – til gengæld står skolen nu over for lukning!
Jeg fortænker ingen i at stå forvirrede og magtesløse tilbage med stor mistillid til politikerne. På godt et halvt år er de gået fra at ville give en ny skole til 80 millioner, til “kun” at investere i renovering – for så umiddelbart efter renoveringen at lukke skolen!

Jeg har ikke skiftet holdning siden valget, og løfterne fra dengang står ved magt. Jeg er stadig modstander af skolelukningerne. Det er en kæmpe serviceforringelse at lukke 8 af 17 skoler. Det er uholdbart og på ingen måder bæredygtigt med sådanne massive nedskæringer.
Det opbygger på lidt længere sigt negativ social-, sundheds-, uddannelsesmæssig og økonomisk arv. Det giver dårligere kvalitet af undervisningen. Det er udtryk for mangel på respekt, ydmyghed, ambitioner og visioner for vores børn og unge og deres liv og fremtidige livsmuligheder og for vores fælles samfunds bæredygtighed.
Det er en prioritering af kortsigtet økonomisk gevinst på bekostning af børns trivsel, livskvalitet og udvikling.
Det står i skærende kontrast til byrøddernes valgløfter og alt, hvad både CenterPartiet og jeg som person står for.

Kære byrødder. Stå ved jeres ord – lad jer ikke diktere fra oven – sælg ikke ud af jeres værdier – vov lidt idealisme og nægt at parere ordrer, som er imod al sund fornuft, så kan I også få sovet om natten og tåle at se jer selv i spejlet bagefter.

Det er forhastet og overilet at lukke så mange skoler. “Aftalen” eller diktatet om kommunernes økonomi er kun et-årig.

Kære medborgere. Stem nogle andre ind næste gang, så vi får nogle politikere, der står ved deres ord, og så KL kan få nogle andre at lave aftaler med. Så kan de økonomiske rammer om blot ét år, hvis vi får valg inden da, se helt anderledes ud.
Viljen til at bevare og investere i skolerne vil være til stede – i hvert fald fra ét partis side.

Der er lukket for kommentarer.