Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Lad handling følge ord

Per Schultz-KnudsenLandsformand Per Schultz-Knudsens kommentar til statsministeren Lars Løkke Rasmussens nytårstale:

Statsministerens nytårstale indeholdt mange gode ord, ikke mindst omkring folkeskolen og indvandring. Forhåbentligt vil de flotte ord blive fulgt op af konkret handling i 2010.

CenterPartiet er enig i, at undervisningen i folkeskolen skal tage udgangspunkt i den enkelte elev. Folkeskolens formål er at hjælpe børnene fra et punkt til et andet: Fra barndom til at kunne klare den videre vej mod voksenlivet og dets udfordringer, såvel fagligt som socialt. Børnene skal have hjælp til at opbygge en stærk identitet og kunne begå sig i den kultur og det samfund, som de er en del af.
CP ønsker, at folkeskolen skal være med til at danne en helhed og skabe hele mennesker.

Der bør ikke være nogen, som vælger den eneste rigtige indlæringsmetode for eleverne. De skal via egen nysgerrighed prøve forskellige arbejdsformer af. Så vil de vælge det, som interesserer dem. Lærere og pædagoger bør observere børnene, og hvorledes de lærer bedst. I dialog med eleverne tilrettelægges undervisningen, og undervisningsmaterialer udvælges ud fra dette. Frivillighed og interesse giver nysgerrighed og motivation for at lære mere.
Det giver en opadgående spiral og en selvindsigt, der udvikler deres identitet, hvilket vil optimere elevens læringsmønstre og evne til at klare forskellige situationer langt ind i voksenlivet.

Folkeskolen bør gøre børnene nysgerrige og motiverede for at lære nyt – livet igennem. Det gør den enkelte egnet til at møde arbejdsgiveres krav om fleksible og innovative medarbejdere. Er den enkelte person ikke motiveret for at lære nyt, er det et meget svært arbejdsliv at komme ud til efter folkeskolen.
CP har i sit politiske program “Uddannelse – Lige muligheder for alle” peget på en række forslag til forbedring af folkeskolen, som statsministeren naturligvis er velkommen til at hente inspiration i.

CP har også med tilfredshed noteret sig, at statsministeren nu byder indvandrere og deres kulturelle bidrag velkommen til Danmark, og erkender, at Danmark har brug for hver eneste af dem. Det er helt nye toner fra regeringens side, og må betyde et brud på samarbejdspolitikken med Dansk Folkeparti.
Også her ser CenterPartiet frem til, at de flotte ord følges op af politisk handling, der sikrer, at indvandrere ikke længere behandles som andenrangs borgere.

Der er lukket for kommentarer.