Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Demokraterne slutter sig til CenterPartiet

Pressemeddelelse:

På et ekstraordinært landsmøde har partiet Demokraterne, der i sin tid bl.a. blev stiftet af tidligere folketingsmedlem Per Ørum Jørgensen, vedtaget at slutte sig til ”CenterPartiet – Det fælles bedste”.

– Vi byder medlemmerne af Demokraterne velkomne i CenterPartiet, og har sikret, at de også vil være repræsenteret i partiets hovedbestyrelse, siger CenterPartiets landsformand, Per Schultz-Knudsen.

Han peger på, at der ikke har været stor forskel på den politik, som de to partier hidtil har ført.

– Nu samler vi kræfter i stedet for at kæmpe om de samme vælgere. Danmark har brug for et parti, der vil gøre op med den nugældende politiske kultur. Et parti, der sætter borgerne og ikke systemet i centrum. Et parti, som lægger vægt på de nære fællesskaber, den enkeltes frihed og solidariteten i hele samfundet. Et parti, der bygger sin politik på tillid i stedet for mistro.

– Og politikere, der ikke bare har smukke ord i munden eller i partiprogrammerne, men som også vil stå ved dem i den politiske hverdag, konstaterer Per Schultz-Knudsen.

– Når vi har valgt at slutte os til CenterPartiet, er det netop for, at vi sammen kan stå stærkere i fx kampen for et tættere nordisk samarbejde, siger den tidligere organisatorisk landsformand for Demokraterne, Bettina Thorsøe, og peger på det danske CenterPartiets slægtsskab med de nordiske centerpartier, ikke mindst det norske Senterpartiet, der er modstander af norsk EU-medlemskab.

– Vi arbejder også for, at EU’s magt bliver begrænset, og at de politiske beslutninger træffes så tæt på den enkelte borger som muligt. Vi sætter mennesket før systemet, og ønsker at sikre borgerne mest mulig indflydelse. Derfor vil vi også fortsat inddrage hverdagens eksperter – altså dem, der bedst kender hverdagen på de forskellige områder – i beslutningsprocessen, konstaterer Bettina Thorsøe.

– Samtidig vil vi fortsat arbejde for en kraftig afbureaukratisering. Vi vil have kontrolsamfundet afløst af et samfund, der bygger på tillid og tiltro til den enkelte borger og de offentligt ansatte, supplerer CenterPartiets landsformand.

Per Schultz-Knudsen og Bettina Thorsøe peger samtidig på, at en ubetinget basisindkomst, en anstændig socialpolitik og udvikling af det nordiske velfærdssamfund er vigtige grundelementer i CenterPartiets politik, ligesom partiet arbejder for en bæredygtighed økonomi og miljøpolitik samt udvikling af udkantsområderne.

Tidligere har partier som Civilt Forum og Tidens Parti sluttet sig kollektivt til CenterPartiet, mens andre partier har valgt at opløse sig selv og stille medlemmerne frit for, om de ønskede at melde sig ind i CP.

Der er lukket for kommentarer.