Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Slut med nødvendighedens politik

Af  politisk næstformand Tonny Schultz Nielsen

Beregninger, som finansministeriet netop har foretaget, viser, at en offensiv økonomisk politik kan have en væsentlig gavnlig virkning på bl.a. beskæftigelsen. Det viser, at “Nødvendighedens politik” med fyringer, centralisering, nedskæringer og forringelser ikke er nødvendig! Vi kan gribe udfordringerne helt anderledes an. Udviklingen er ikke noget, vi bare bliver ramt af (”Sådan er det jo”), men vi kan proaktivt påvirke udviklingen.

Beregninger er sket på opfordring fra Liberal Alliance, og viser bl.a., at pengene findes i samfundet og kan frigøres gennem en grundlæggende skatterabat, som CenterPartiet haft på programmet i mere end tre år. Det er af kritikere blevet affejet som urealistisk, men nu må selv finansministeren erkende, at basisindkomst er en realistisk mulighed og kan medføre en lang række positive konsekvenser.

Det skaber mulighed for mere grundliggende ændringer fremfor utilstrækkelige småjusteringer. Udfordringer, som arbejdsløshed, fattigdom, forsat velfærd til alle, kan løses, hvis borgere og politikere har fantasi, mod og vilje.

Hvor der er visioner og vilje, er der også en vej. Med en grundlæggende skatterabat vil CenterPartiet præge udviklingen, så det i højere grad kommer alle og hele fællesskabet til gode og bl.a. skaber bedre levevilkår og flere muligheder for alle, mindre bureaukrati og administration, flere varme hænder så alle kan blive behandlet med værdighed og respekt, og et økonomisk sikkerhedsnet under alle borgere.

Det er mere ansvarligt og mere hensigtsmæssigt for landet som helhed end at hælde størstedelen af pengene i de rigestes lommer. Det mener vi er til det fælles bedste.

Der er nu dokumentation for, at mulighederne for forandringer er reelle, og vi kan alle gennem dialog, debat og stemmesedlen præge dén udvikling, vi hver især ønsker.

Valgmulighederne er enkle: A) Status Quo, og dermed ingens bedste – B) De riges og erhvervslivets bedste – C) Det Fælles Bedste med en proaktiv udvikling mod lige muligheder for alle, investering i menneskers trivsel og udvikling, fællesskabet, forbedret velfærd og større sammenhængskraft.

Det sidste er det, som CenterPartiet står for.
Du kan ved at udfylde en digital vælgererklæring sikre, at CenterPartiet kan stille op til folketingsvalget.
Send din mail-adresse til [email protected], så får du tilsendt et link til vælgererklæringen.

Der er lukket for kommentarer.