Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Mit Danmark er også dit Danmark

Af Per Schultz-Knudsen, landsformand, CenterPartiet

I sin tiltrædelsestale lancerede den nye formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, i weekend et nyt begreb ”Mit Danmark”. Et begreb, som aldrig vil kunne komme over en personalists læber.

For en personalist vil ”mit Danmark” også altid være ”dit Danmark” og dermed ”vores Danmark”.

Et vigtigt element for personalisme er begrebet ”frisind”. Et begreb, som 68’er-generationen i nogen grad fik forvansket til at handle om sex og viljen til at vise bare bryster.

Frisind er imidlertid i sin oprindelige betydning noget ganske mere betydningsfuldt. At være frisindet vil sige at være sindet til at give andre frihed til at leve det liv, som de ønsker at leve.

Hvis jeg ønsker at leve mit liv, sådan som jeg gerne vil leve det, så skal jeg naturligvis først og fremmest give dig ret til og mulighed for at leve dit liv, sådan som du ønsker det.

Mit Danmark bør derfor også kunne rumme dit og alle andre borgeres Danmark. Dermed bliver det til vores Danmark. Et Danmark, hvor den enkelte sikres de bedste muligheder for personlig udfoldelse og deltagelse i samfundslivet, og derigennem kan påtage sig ansvaret for sine medmennesker og den omgivende verden. Et multikulturelt og multireligiøst samfund, som består af flere fællesskaber, der alle har deres egenart og berettigelse, men som tilsammen udgør ”Vores Danmark”.

Hvorfor er det så svært at behandle andre, som vi selv gerne vil behandles? Tænk, hvis vi alle viste ægte frisind. Tænk, hvilket fremskridt det ville være for menneskeheden.

Der er lukket for kommentarer.