Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Bevar Oue Naturbørnehus!

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem
(borger i Oue, far og pædagog):

Byrådet i Mariagerfjord Kommune vil lukke Oue Naturbørnehus, fordi “beliggenheden hindrer optimal udnyttelse af de særlige pladser for udsatte børn, og børnetallet er faldende.

Hvad de forventer at få ud af det, økonomiske beregninger, dialog, forventede konsekvenser for børn, familier, personale lokalsamfund på kort og lang sigt er alt sammen ikke-eksisterende, og intet understøtter påstandene!

Optimal udnyttelse! 
Jeg kan som far og pædagog garantere for, at pædagogerne i Oue får det optimale ud af alle børnene, og med stor faglighed, medmenneskelighed og empati sikrer de, at alle trives og udvikles optimalt – særlige behov eller ej. De yder en enorm forebyggende indsats, som sparer kommunen for store udgifter til særlig støtte og flere specialpladser hvert år. Børnehaven sikrer optimal udnyttelse af pladserne – på alle måder – menneskeligt, socialt, fagligt og økonomisk – på kort og lang sigt!

Beliggenhed og “optimal udnyttelse”
Et lille trygt overskueligt børnehave- og landsbymiljø omgivet af marker og skøn natur. Et miljø, hvor forældre, børn og personale kender hinanden på kryds, og hvor der er tryghed i stærke tillidsfulde relationer, en hverdag præget af overskuelighed, sammenhæng og mening, hvor børnene trives og udvikler positivt selvtillid, selvfølelse og selvværd og opnår fysisk velvære i naturen, fri for byens trafikos, stress og støj.

Er det ikke netop en helt enestående beliggenhed?

Geografisk ligger Oue midt imellem Hadsund og Hobro. Der er knap 20 km mellem Oue og Hørby. I Oue er der ingen udgifter til taxikørsel – det er der til gengæld, hvis børnene skal køres til Hørby – det bliver dyrt!

Børnetal svinger op og ned – og er p.t. generelt lavt. Normeringen er 22 børn. P.t. er tallet under normering – i lange perioder har det været over normering og oppe på 28 børn uden det udløste ekstra penge eller tak til personalet.
Det har kommunen tjent mange penge på.
Lukkes børnehaver pga øjebliksbilleder af børnetal, skal alle børnehaverne vel i princippet lukkes?

Bevar Oue Naturbørnehus – en menneskelig, faglig, social og økonomisk bærdygtig løsning!

Der er lukket for kommentarer.