Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Små skoler – hele mennesker

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

8 af 17 skoler lukkes. Det kan spare os 12-15 mio. ifølge byrådet.
Mogens Jespersen vil have bedre kvalitet i undervisningen og så lidt større skoler.
For mig hænger større skoler, personalefyringer og bedre kvalitet ikke sammen. Tværtimod!

Der bliver mindre tid til nærvær og fordybelse for den enkelte elev. Hverdagen bliver mindre overskuelig i de store skoler. Børns oplevelse af sammenhæng og mening i hverdagen begrænses. Det går ud over børnenes livskvaliteten, trivsel, selvtillid, selvfølelse og selvværd og mulighed for at lære.

Vi får en folkeskole, der uddanner vore børn til at blive ens.
En folkeskole, der underkender børns behov og fratager dem muligheden for undervisning, der tilgodeser deres individuelle behov og maksimalt udbytte af undervisningen.
En folkeskole, hvor de, der råber højest, får opmærksomhed, mens de stille overses i mængden og ekskluderes.
Vi går tilbage til den gamle skole med udenadslære – hvor individuelle kvaliteter ikke ses som en styrke, men hvor evnen til at klare en test er selve målet med undervisningen.
Vi får en skole, hvor børn ikke udvikler selvstændig tankegang eller magter at løse problemer, der rækker ud over, hvad der kan besvares i et velkendt standardiseret skema eller en test.
Det bliver meget svært for børn af denne folkeskole at klare livets krav efter skolen.
Selvstændig og abstrakt tænkning vil kun de færreste blive i stand til.
Er det kvalitet?

Hvorfor dystre spådomme om børnenes fremtid? En skræmmekampagne?
Nej, det er almen viden for enhver pædagog. Tid og ro til nærvær, fordybelse, relationsdannelse er afgørende for følelsen af at høre til, tryghed og forudsætning for at lære.
En viden opbygget over århundreder af sociologer, pædagogiske tænkere, forskere, fænomenologer, filosoffer, hjerneforskere, psykologer, som alle dokumenterer at nære relationer og anerkendelse af det enkelte menneske er yderst vigtigt for menneskers trivsels-, udviklings- og læringsmuligheder.
Jo større skoler med færre voksne og flere elever, jo vanskeligere at skabe nærvær, givende relationer, trivsel og læringsmuligheder. Mange får KUN udenadslære med sig til deres videre liv.

Små lokale skoler har reel mulighed for at være inklusive, imødekomme alle børns behov, skabe overskuelighed, relationer, trygge rammer, tid til nærvær og fordybelse, differentieret undervisning og skabe hele fysisk, psykisk og socialt sunde og robuste mennesker med selvtillid og selvværd til at klare livets udfordringer også fagligt.

Stop skolelukningerne nu!

Der er lukket for kommentarer.