Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Hvad er et menneske værd?

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Hvis et af os mennesker kommer ud for en ulykke eller slides ned af hårdt arbejde, kan vi blive invalid eller komme på revalidering. “Valid” kommer af engelsk og betyder værdi. Sætter man “in” foran, har vi “invalid” altså uden værdi. I ordet revalidering, RE-VALID ligger, at vi igen skal have værdi. Har vi som invalidepensionist, eller før vi kommer på – og under – en revalidering ingen værdi? Kan det tænkes, at vi mennesker uanset vores arbejdsmæssige situation bidrager med nogle af vores gode sider, og at disse også repræsenterer en værdi, om end ikke så målbar i form af kroner og øre?

Har et menneske værdi i sig selv, eller er vi kun noget værd, så længe vi kan være økonomisk effektive og tjene nok til statskassen?

Som jeg ser det, er vi mennesker alle noget værd i os selv. Vi er lige meget værd, uanset hvor mange penge vi tjener, og hvor meget lønarbejde vi udfører. Vi er altid noget værd for vores familier, øvrige netværk og for samfundet. Vi kan indvirke positivt på andre mennesker. I den nye uforskyldte situation drager vi nye livserfaringer, som andre kan få glæde af. Vi kan deltage i demokratiet, i frivilligt socialt arbejde, få tid til at besøge en ensom slægtning eller nabo, dele vores evner med andre som undervisere, foredragsholdere, organisatorer eller som trænere i idrætsforeninger m.m.m.. Vores indsats kan betyde, at vi og andre får nye muligheder fx for at udleve og dele vores fritidsaktiviteter, interesser, nye indsigter, oplevelser og erfaring med andre.

Det kan den arbejdsnarkomani-ramte medarbejder eller direktør måske ikke bidrage med.

Jeg ser, hvorfor mennesker kan føle afmagt, had og/eller frustration overfor samfundet, når de uforskyldt rammes af ulykkelige og svært overkommelige omstændigheder og samtidig må se sig sat udenfor og nedværdiget af samfundet. Invalid – uden værdi!

CenterPartiet vil virkeliggøre et anderledes samfund! Et samfund, hvor ingen er uden værdi. Politik skal føres på subsidaritetsprincippet, så beslutninger træffes så tæt på borgerne som muligt. Så den enkelte ikke føler sig afmægtig som en lille ubetydelig brik i et stort system. Alle er ligeværdige medborgere. Vi skal lyttes til og tages alvorligt. Vi skal tages med på råd og have lige så stor indflydelse på eget liv som alle andre. Vi skal alle have mulighed for at trives og for at udvikle os selv og samfundet. Der skal skabes rammer for, at alle mennesker kan trives og anerkendes på alle niveauer i samfundet. Alle er vi ligeværdige mennesker. Altså er vi lige meget værd.

Der er lukket for kommentarer.