Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Kommunaldirektører vil ikke, at ansatte ytrer sig om korruption og svindel

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Kommunaldirektører hverken har eller vil have ordninger, hvor ansatte anonymt kan aflevere tip om korruption eller svindel. Kun 2 af 46, der svarede på spørgsmålet, har eller vil have sladreordninger. Underligt i betragtning af, at vi skal sladre til kommunen med anonyme tips om naboens sociale bedrageri!

Chefer, medarbejdere og borgerne, ja hele samfundet, skulle ellers synes at dele interessen i åbenhed og at minimere svindel i kommunerne. Det er åbenbart ikke tilfældet!

Bekymring fra kommunaldirektørerne går på, at systemer, hvor en masse ting baseres på, at unavngivne ansatte har sagt dette eller hint, vil gå ud over arbejdsklima og tillidsforhold.

Men at få tips fra ansatte og undersøge dem til bunds kan be- eller afkræfte rygter og sikre tilliden til systemet.

Undersøgelser har vist, at ca. en tredjedel af ansatte undlader at ytre sig om forhold, som offentligheden burde kende til. Nogle af dem, der har ytret sig, er blevet straffet, og andre undlader at ytre sig af frygt for straf.

Afslører det, at medarbejdere frygter ledelsen, ikke, at arbejdsklima og tillidsforhold nærmest ikke kan blive værre? At ansatte føler sig truet til ikke at ytre, vidner om uværdige forhold med pres og mistrivsel. Det kan gå ud over serviceniveauet i forhold til hjælpsøgende medborgere og så tvivl ved, om tingene går rigtigt for sig.

Nogle ser kun, at ledelsen ikke vil, at vi får det at vide, hvis der svindles, og vores retssikkerhed og skattekroner forvaltes groft uansvarligt. Fx med dyre forretningsmiddage, rejser, byggegrunde, der sælges langt under prisen til venner, osv..

Ordningerne kan medvirke til at afsløre svindel og for cheferne være en mulighed for at få afkræftet evt. urigtige rygter, få genskabt åbenhed, tillid og give indtryk af, at de intet skjuler.

At de ikke vil det, er efter min mening med til at bekræfte ansattes frygt som velbegrundet og styrke mistanke om, at nogen har noget at skjule og skaber grundlag for at stille spørgsmål som:
Parerer ansatte kommunaldirektørers ordre?
Parerer kommunalcheferne regeringens ordre, eller er det ene og alene i kommunaldirektørernes og ansattes interesse, at ulovligheder ikke må komme frem?
Dækker alle over alle lige fra socialrådgiveren og op til ministrene? Af frygt for eget job eller at blive afsløret i ulovligheder?
Sker det på bekostning af retssikkerheden, og den service kommunerne lovmæssigt er forpligtet på at yde os?

I CenterPartiet vil vi skabe et tillidssamfund – det kræver åbenhed, ærlighed og vilje til dialog.

Der er lukket for kommentarer.