Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

I folkeskolen skal elever kunne vokse NU!

Af HB-medlem og byrådskandidat i Mariagerfjord Kommune Tonny Nielsen, Oue:

I KL’s samarbejdsprojekt “I folkeskolen lykkes alle børn.” undersøges i 8 kommuner, hvad der kan hjælpe en stor gruppe elever, som ikke lære nok i folkeskolen. Gode intentioner fra KL, og vi kan altid blive klogere. Der er så megen viden, teorier og metoder baseret på så mange forskningsprojekter, resultater, om fx hjernens udvikling, tryghed, selvtillid og selværd, De Mange Intelligenser og læring. Den må straks gavne børnene i folkeskolen. Det er vel meningen med al forskningen?

Det at “lære nok” må være subjektivt fra elev til elev. Eleverne kommer med forskellige forudsætninger, interesser, muligheder og begrænsninger.

At undervise ud fra få metoder, som tilgodeser én gruppe og efterlader en stor restgruppe uden ligeværdige muligheder for at lære, er uacceptabelt – vores store viden på området taget i betragtning. Det kan ligne en bevidst nedprioritering af børnenes behov. Mennesker har behov for at indgå ligeværdigt i fællesskaber, anerkendelse og at kunne mestre livet også efter folkeskolen.

Social indsigt og det at lære at lære er nødvendige færdigheder for at kunne begå sig i fællesskaber. En god karakter i matematik er ikke meget værd, hvis man ikke kan se, hvad den kan bruges til, eller man ikke kan kommunikere den ud til – eller kan omgås – andre mennesker. Alternative indlæringsmetoder ud fra barnets forudsætninger kan få barnet til at føle sig set og anerkendt og vække barnets iboende evner og nysgerrighed. Nysgerrighed føre til udforskning, eksperimenter, erfaringer og til viden. Følger barnet sin nysgerrighed, vil det finde mening med det lærte og kunne anvende det i en lang række sammenhænge..

Vi vil “En børneparat folkeskole”. Børnene er alle gode nok, som de hele og vidt forskellige mennesker de er. Forskellighed er en styrke, som er med til at udvikle mennesker og vores fælles samfund.

Vi i Centerpartiet prioriterer mennesker før økonomi og vil tilføre de nødvendige resurser, så folkeskolen permanent i alle kommuner gøres børneparat. Børnene, deres trivsel, livskvalitet og muligheder for at vokse, udvikle sig, lære, opleve sammenhæng, glæde og mening i hverdagen, er vi voksnes ansvar. Vi har magten til at give dem dette, og det ansvar må vi påtage. Vi må vise, at vi vil vores børn, interesserer os for dem og prioriterer dem og deres behov før vore egne kortsigtede økonomiske og materielle ønsker. Børnene er – udover at være vort eget kød og blod med en værdi i sig selv, krav på ligeværdighed og anerkendelse – også samfundets fremtid. Vi må aflevere samfundet i samme tilstand eller bedre, end vi modtog det. Også rent menneskeligt!

Der er lukket for kommentarer.