Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Ønske om opprioritering af psykiatrien

Indlæg på stiften.dk af HB-medlem Tonny Nielsen:

Når Karin skriver ind og beretter om, at hun er selvskadende selvmordstruet og maniodepressiv og ikke kan indlægges på grund af manglende ressourcer, så forstår jeg, hun stiller spørgsmål ved, hvad det er for en verden, vi lever i.

Jeg forstår ikke, at nogen politikere kan være så kolde og kyniske og i dén grad nedprioritere en så stor gruppe af mennesker i vores samfund. Som Karin ganske rigtig skriver: “vi er også mennesker og vi har faktisk ressourcer hvis vi får den rette behandling.”

Må jeg minde om, at alle kan få en psykisk sygdom – også de ansvarlige politikere bag alle disse nedskæringer. Måske skal de være mere ydmyg og mindre almægtige og fikserede på egen profit og karriere (taburetter). De kunne jo selv blive ofre for deres egne prioriteringer!
Politikere er til for borgerne, medborgere, som vi i Centerpartiet betegner alle mennesker i Danmark. Medborgere, fordi alle er ligeværdige medlemmer af fællesskabet Danmark. Alle skal have mulighed for at blive hørt og tages alvorligt og med på råd i beslutninger, der vedrører dem og deres liv.
Måske skulle de, der står med disse beslutninger, tænke lidt over dette citat fra “Den etiske fordring” af K.E. Løgstrup:
“Den enkelte har aldrig
med et andet menneske at gøre
uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.
Det kan være meget lidt,
en forbigående stemning,
en oplagthed, man får til at visne,
eller som man vækker,
en lede man uddyber eller hæver.
Men det kan også være forfærdende meget,
så det simpelthen står til den enkelte,
om den andens liv lykkes eller ej.”

Etik i forhold til, hvordan man, når man har med andre mennesker at gøre, som jo rent faktisk er det, man har som politikker, er noget af det helt grundliggende bag Centerpartiets politik.
Politik er ikke noget, der foregår på papiret, men noget, der berører andre menneskers liv.
Det er ikke noget, der laves studehandler i korridorerne om.
Det er menneskers liv og livskvalitet, det drejer sig om.

Etik og moral i forhold til alle disse mennesker overtrumfes tilsyneladende af andre og “vigtigere ting” som økonomiske hensyn (bankpakker, skattestop, prestigebyggerier, dyre forretningsmiddage og lignende.)

Det går ud over de psykisk syge og kan afgøre om deres liv lykkes eller ej.

Det går ud over personalet, som har uddannet sig til at hjælpe disse mennesker til at få en bedre og mere tålelig tilværelse.

Det samme foregår på en lang række områder, hvor vi har med andre mennesker at gøre.
Kommunernes service til borgerne, som forringes ved besparelser, og ansatte, som får mundkurv på, for at de ikke skal oplyse os danskere om, hvordan det reelt ser ud.
Det foregår på ældreområdet, hvor forholdene længe er blevet forringet.
Det foregår i vores daginstitutioner, hvor forholdene er så dårlige, at eksperter ikke længere kan anbefale, at vi sender vores børn derhen.
Det er ikke sådan et samfund, jeg ønsker. Jeg og Centerpartiet vil have forandring.

“Centerpartiet- for er værdibaseret samfund” ønsker netop, at menneskelige værdier prioriteres over økonomi, og at økonomi aldrig må være et mål i sig selv men kun et middel til at nå målet.

Centerpartiet ser alle mennesker som ligeværdige. Dvs. at alle uanset køn, race, alder, seksuel orientering, handicap, sygdom, om du er direktør, politiker, postbud, kassedame, psykisk syg, ung eller gammel er lige meget værd, og alle har ressourcer at byde ind med til fællesskabet, vores alles samfund, Danmark. Alle skal vi behandles med værdighed og respekt.

Der er lukket for kommentarer.