Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Forældre udsat for overgreb

Af landsformand Per Schultz-Knudsen:

Det er et klart overgreb på forældrenes ret og pligt til at sørge for deres børn, når kommunerne nu nærmest er i gang med et kapløb for først at få indført den madordning, som regeringen og et flertallet i Folketinget har besluttet at trække ned over forældre med børn i daginstitutioner.

I stedet for at haste-indføre ordningen med arrogante og nedladende bemærkninger til forældrene om, at de nok skal lære at elske den, burde byrådene i det mindste beslutte at udskyde ordningen til 1. januar 2011, som den netop overståede forhandling mellem KL og regeringen åbner mulighed for.

Hvis byrådene altså ikke har mod og mandshjerte nok til aldrig at gennemføre ordningen.
I Centerpartiet mener vi, at ordningen aldrig bør gennemføres. I stedet burde de penge, som regeringen har kunnet fremtrylle i forbindelse med forhandlingerne med KL, gå til at forbedre arbejdsklimaet i institutionerne – både for børn og ansatte – fx ved at øge de pædagogiske resurser.

Ud fra politiske ideer om styrkelse af livskvalitet, alles lige muligheder og omsorg for hinanden ønsker CP, at det offentlige sikrer, at børn, hvis forældre ikke er i stand til at give dem et sundt og nærende måltid, ikke stilles ringere end børn, hvis forældre er i stand til at løfte den opgave.

Men ud fra politiske ideer om den enkeltes frihed, selvbestemmelse og udfoldelsesmuligheder må CP vende sig mod, at forældrene fratages deres ret – og pligt – til selv at sørge for deres børn og bestemme, hvad de skal spise.

I stedet for den obligatoriske ordning bør pædagogerne have mulighed for at tilbyde de børn, der ikke har madpakke eller kun har usund mad med, et måltid eller supplerende mad i form af fx frugt og grøntsager – uden at forældrebetalingen for det enkelte barn sættes op.

Det vil leve op til Centerpartiets politiske idé om selvbestemmelse, frihed og omsorg.
Og det vil tilmed være betydelig billigere, idet det kun vil være nogle børn, som skal have mad.

En sådan ordning vil sikkert kunne gennemføres uden forældreprotester.

Der er lukket for kommentarer.