Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

V og DF skærer uddannelserne i stykker med “Grønthøsteren”

Af politisk næstformand Tonny Nielsen:

Regeringen og DF vælger igen laveste fællesnævner, når de vil skære 8,7 mia. kroner på uddannelserne. Jens Henrik Thulesen Dahl fra DF mener ikke, at kvaliteten i uddannelserne bliver dårligere af at spare 8,7 mia. kr. over 4 år!

Indtil videre er uddannelserne holdt udenfor besparelser med “grønthøstermetoden” (besparelser på 2 procent hvert år).

I stedet for at rulle besparelser på andre områder tilbage eller undlade besparelser på andre områder i fremtiden vælger de siddende politikere igen laveste fællesnævner og siger, at når de andre velfærdsområder er ramt af nedskæringer, så må uddannelsessektoren også stå for skud.

“Grønthøsteren” er en meget dårlig idé

At spare på uddannelse er en meget dårlig prioritering. De unge bliver ikke klogere af, at der skæres ned på uddannelserne. Landet bliver ikke rigere af at forringe de unge menneskers uddannelser.

Vi kan ikke være et såkaldt vidensamfund med sådanne forringelser på uddannelserne.

8,7 mia kroner forringer naturligvis kvaliteten!

Ethvert politisk valg er en politisk prioritering, der får konsekvenser for de mennesker, det berører og for samfundet – så enkelt er det Hr. Thulesen Dahl. Det er som at tisse i bukserne at spare på uddannelser. Det varmer måske økonomisk lige nu og her, men det varer ikke særlig længe, før det bliver ganske ubehageligt. At påstå, at så stor en nedskæring ikke vil påvirke kvaliteten af uddannelserne, er i bedste fald bare naivt – i værste fald direkte vildledning af vælgerne.

Vi bør kunne konkurrere på kvalitet og innovation, men

De unge mennesker er fremtiden for vores samfund, og de skal via deres uddannelser rustes bedst muligt til fremtidens udfordringer. Vi kan ikke konkurrere med Kina og Østeuropa på løn, men det burde vi så sandelig kunne på kvalitet og innovation – men det kan vi naturligvis kun, hvis vi prioriterer uddannelse tilstrækkeligt højt.

“Nødvendighedens politik” ER IKKE NØDVENDIG!

“Nødvendighedens politik” er IKKE nødvendig, med mindre:

1. man politisk beslutter at forsætte praksis med at betale kontrollanter for at kontrollere offentligt ansatte og hinanden i hoved og r..

2. politikerne beslutter at videreføre praksis med at tvinge offentligt ansatte til at bruge deres tid på unødvendig dokumentation og bureaukrati fremfor at udføre den service, de er uddannet til, og som det offentlige er til for. Altså betale dem for noget borgerne og samfundet ikke får noget ud af.

3. politikerne har tænkt sig, at SKAT skal forsætte med at lade svindlere lege ta´ selv bord i statskassen og andre sådanne meget omkostningstunge indbyggede tåbeligheder, som siddende politikere tilsyneladende gladeligt smider milliard på milliard efter – uden at få noget som helst for det.

Senest var det jo 6,5 mia., der var forsvundet. Penge, der jo bl.a. kunne være brugt til uddannelserne, men som vi nu ikke får noget som helst ud af.

4. politikerne beslutter at forsætte praksis med at anvende grønthøstermetoden til at udhule kvaliteten af uddannelser og offentlig service og dermed gøre vores land tiltagende mere ineffektivt og fattigt.

Forsætter siddende politikere den hidtidige praksis med bl.a. ovenstående punkter, så er det nødvendigt at spare alvorligt meget – og sparebehovet vil øges for hver gang, grønthøstermetoden tages i brug, for hver gang vi betaler for, at en offentlig ansat skal bruge tid på unødvendig dokumentation og bureaukrati, og for hver gang SKAT lukker øjnene for tyveri fra statskassen.

CenterPartiet vil sætte offentligt ansatte fri og investere i uddannelse.

Hvis man derimod som CenterPartiet vil gøre noget nyt og ændre praksis og tør sætte offentligt ansatte fri, minimere kontrol og bureaukrati i det offentlige og lukke de gabende åbne huller i SKAT, er “nødvendighedens politik” IKKE nødvendig, og vi kan i stedet anvende midlerne til at investere i at uddanne og ansætte tilstrækkelig med veluddannede sygeplejersker, pædagoger, SOSU’er, lærere, socialrådgivere og andre faggrupper, som udfører den offentlige service

Prioriteringer afgør nødvendigheden af “nødvendighedens politik”

Hvis man derimod vil forsætte den hidtidige praksis med at bruge skatteborgernes penge på unødig bureaukrati og kontrol og forhindre offentligt ansatte i at udføre deres arbejde fagligt optimalt og forsat vil lade svindlere få fri adgang til statskassen – ja så er det jo nok nødvendigt at spare på kernevelfærden – ellers ikke!

Nødvendighedens politik KOSTER KASSEN!

Vi har ikke råd til at spare på velfærden. Vi har ikke råd til at spare på støtten til mennesker – hvad enten det er børn i skole og daginstitutioner, unge på uddannelserne eller andre mennesker med behov for fællesskabets støtte. Vi har ikke råd til ikke at investere i gode uddannelser i dag – for forringelserne rammer os som en boomerang i morgen og i overmorgen og lang tid fremover.

Investér i mennesker og uddannelse i dag – så kommende generationer og vores samfund står bedst muligt rustet til fremtiden. Både hvad angår økonomi, helbred og uddannelse. Forebyggelse betaler sig – det gør kortsigtede lappeløsninger ikke – de koster KASSEN.

http://politik.tv2.dk/2015-08-29-df-bakker-op-om-milliardbesparelser-paa-uddannelse

Der er lukket for kommentarer.