Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

CP siger nej til klasse-finanslov

Af landsformand Per Schultz-Knudsen:

Det er et forslag til en klasse-finanslov, som finansminister Claus Hjort Frederiksen og Venstre præsenterede tirsdag – men på den dårlige måde. Forslaget er nemlig et klassisk finanslovsforslag, der flytter midler fra en samfundsklasse til fordel for en anden samfundsklasse. I dette tilfælde er det samfundets – og verdens – svageste, der skal betale, for at de mere velbjærgede i det danske samfund kan slippe billigere i skat og afgifter. Tidligere har socialdemokratiske regeringer sendt pengene den anden vej.

Det kan CenterPartiet naturligvis ikke bakke op om. Efter CenterPartiets opfattelse bør en finanslov ikke have til formål at flytte penge fra en samfundsklasse til en anden. En finanslov bør i stedet udarbejdes, så den altid stræber efter at styrke det fælles bedste for alle borgere i Danmark. Herunder også styrke naturen og miljøet, modsat Venstres aktuelle forslag til finanslov, der også på dette område afslører sig som en finanslov, der har til formål at gavne en bestemt samfundsklasse, i dette tilfælde landsmændene på miljøets og naturens bekostning.

CenterPartiet har desværre ikke adgang til at få indsigt i samfundsøkonomien i en grad, der kan skabe grundlag for at udarbejde forslag til en hel finanslov, men en central grundsten i en finanslov fra CenterPartiets pen vil være at sikre alle borgere lige muligheder.

Det kan ske ved at indføre en grundlæggende skatterabat, som udbetales, hvis den ikke kan udnyttes fuldt i forbindelse med skat fra lønindkomst. Dermed sikres alle borgere en ubetinget basisindkomst, der kan danne grundlag for, at alle borgere har mulighed for at skabe sig det liv, som den enkelte ønsker sig.

Den grundlæggende skatterabat skal ikke finansieres ved at tage penge fra én samfundsklasse til en anden. Ifølge økonomiske eksperter kan en rimelig basisindkomst til alle – altså en basisindkomst, som man kan overleve på – finansieres ved hjælpe af den økonomi, der i øjeblikket bruges på overførselsindkomster, plus den økonomi, der bruges på administration og kontrol af disse udbetalinger. Altså en nul-løsning, som Venstre har lagt vægt på, at deres finanslovsforslag også bygger på.

Forskellen er, at en finanslov, der bygger på en ubetinget basisindkomst, vil være en finanslov, der har fokus på det fælles bedste, ikke på at gavne en bestemt samfundsklasse.

Du kan læse mere om CenterPartiets forslag til grundlæggende skatterabat her

Der er lukket for kommentarer.