Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Hilsen til Senterpartiets landsmøde

Hilsen til landsmødet i Senterpartiet i Norge i weekenden 20.-22. marts 2015:

CenterPartiet i Danmark sender sine varmeste hilsner til Senterpartiets landsmøde. Der er mere end nogensinde behov for de nordiske centerpartier. I alle nordiske lande ser vi i dag en øget tendens til centralisering, flere og flere sammenlægninger til større enheder, både offentligt og privat, en udsultning af udkantskommunerne, større uligheder i samfundet – både mellem borgere og kommuner – og trange kår for miljøet og de økologiske landbrug.

I de nordiske centerpartier vil vi en anden vej! Vi giver borgerne et alternativ: En politik, der øger decentraliseringen, flytter beslutningerne ud tæt på borgerne, skaber lige muligheder for alle borgere, uanset hvor de bor eller hvilken kulturel baggrund de har, og som sikrer et bæredygtigt miljø, gode vilkår for de økologiske landbrug og en bæredygtig økonomisk udvikling i samfundet til det fælles bedste.

CenterPartiet i Danmark ønsker vore politiske fæller i Senterpartiet et godt landsmøde.

Venlig hilsen

Per Schultz-Knudsen
Landsformand
CenterPartiet – Det fælles bedste

Der er lukket for kommentarer.