Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

CenterPartiet støtter europæisk borgerinitiativ til basisindkomst

Udtalelse vedtaget på CenterPartiets landsmøde 2013:

CenterPartiet støtter BIEN Danmarks indsamling af underskrifter som led i det europæiske borgerinitiativ for en ubetinget basisindkomst.

CenterPartiet går ikke ind for borgerløn, idet man ikke skal have løn for at være borger i det danske samfund, men CP støtter indførelsen af en basisindkomst som middel til at skabe et velfærdssamfund, hvor alle borgere får lige muligheder for at leve det liv, som den enkelte drømmer om.

CenterPartiets bud på etablering af en basisindkomst er indførelsen af en grundlæggende skatterabat, der erstatter kontanthjælp, pensioner, SU, børnepenge, arbejdsløshedsdagpenge og lignende overførelsesindkomster. Dermed kan der samtidig gøres op med det kontrolsamfund, der efterhånden er skabt i Danmark, og lade det erstatte af et velfærdssamfund, der bygger på tillid og grundlæggende økonomisk tryghed for alle, og som giver den enkelte borger maksimal indflydelse på eget liv.

Skatterabatten skal omfatte alle borgere uanset alder eller baggrund og indebærer, at alle får en grundlæggende rabat på skat, som ikke reduceres af arbejdsindkomst. Kun skatten af egen arbejdsindkomst modregnes i skatterabatten. Det sikrer, at der er en økonomisk nettogevinst ved at arbejde – selv ved lave indkomster. Ikke udnyttet skatterabat udbetales til borgeren.

Borgere, hvis personlige situation permanent eller akut er svækket eller truet på grund af helbreds-problemer eller personlige omstændigheder af anden art, skal fortsat for en kortere eller længere periode kunne få tildelt særlige tillægsydelser efter en individuel behovsvurdering.

Ved indførelse af en grundlæggende skatterabat spares der betydeligt på den kommunale administration af regler og cirkulærer samt kontrol af bistandsmodtagere.

CenterPartiet opfordrer alle til at bidrage med en underskrift til det europæiske borgerinitiativ for en ubetinget basisindkomst. Det kan ske på websitet www.basicincome2013.eu. Målet er inden 14. januar 2014 at samle en million underskrifter til fordel for basisindkomst fra de 500 millioner indbyggere i Den Europæiske Union. Hvis det lykkes, er Europa-Kommissionen forpligtet på at undersøge sagen nærmere og sende initiativet til høring i Europa-Parlamentet. Danmark skal bidrage med mindst 9.750 underskrifter.

Der er lukket for kommentarer.