Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Traditionelle partier
hører fortiden til

I et moderne parti skal det enkelte medlem kunne få direkte indflydelse på alle niveauer, uden at skulle binde sig til at være fast medlem af en bestyrelse eller et udvalg. Det er budskabet fra weekendens landsmøde i CenterPartiet, der nu har en hel flad struktur, hvor alle medlemmer kan deltage direkte i debatterne på alle niveauer.

– Traditionelt bygger partier på en struktur af lokale foreninger og udvalg og med en hovedbestyrelse, der er enerådende, når den først er valgt. Men det hører fortiden til. Traditionelle partier blev skabt i forrige årtusinde og agerer, som om demokratiet aldrig var kommet videre. Det er ikke underligt, at færre og færre danskere melder sig ind i et parti, konstaterer Per Schultz-Knudsen, der på landsmødet blev genvalgt som landsformand.

Ved CenterPartiets stiftelse fulgte initiativtagerne den partistruktur, som de kendte fra andre partier. Men hos både medlemmer og personer, der har vist interesse for at blive medlemmer, har der været et ønske om at kunne få indflydelse uden at skulle forpligte sig til at påtage sig et længere tillidshverv, som fx at sidde i en bestyrelse.

– Måske er der om nogle måneder noget andet, som du hellere i en periode vil bruge din tid på. Personer med den holdning skal der også være plads til i et parti – og de skal også kunne få indflydelse og vide, at deres holdninger bliver hørt og tæller med, når der træffes beslutninger, fastslår CP’s landsformand.

CenterPartiet består derfor nu af netværk, som medlemmerne kan være mere eller mindre fast knyttet til, og samtidig får alle medlemmer ved hjælp af moderne teknologi mulighed for at deltage i bestyrelses- og udvalgsmøder – også hovedbestyrelsens møder – uden at skulle bruge tid på at rejse til mødestedet.

– Et parti, som vil være levende og vedkommende, må udvikle sine arbejdsformer ud fra det 21. århundredes virkelighed. CenterPartiets ledelse er altid åben for medlemmernes forskellige måder at vise deres engagement på, og det er vigtigt for os at sikre alle medlemmer lige muligheder for at præge partiets politik. Vi fremmer gerne nye initiativer for at forme en politisk folkebevægelse for det 21. århundrede. CenterPartiet bliver aldrig et parti, der stivner i sin egen struktur, fastslår Per Schultz-Knudsen.

I konsekvens af den øgede direkte medlemsindflydelse blev antallet af faste medlemmer af hovedbestyrelsen sænket. Merethe Jensen, Herlev, blev nyvalgt, mens Ole Dupont Kofod, Glamsbjerg, og Tonny S. Nielsen, Oue, blev genvalgt. Derudover består hovedbestyrelsen af Tove Buch, Herlev, Jonas Juul, Odense, Sten Fyhn Mortensen, Bramminge, Ibrahim Gøkhan, Århus, og Lenette G. S. Nielsen, Oue, der alle blev valgt på landsmødet i 2011.

Der er lukket for kommentarer.