Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Skatteforlig uden visioner

Af Per Schultz-Knudsen, Landsformand, CenterPartiet

Det netop indgåede skatteforlig er uden visioner. Der er behov for nytænkning – ikke symptombehandling på et system fra forrige årtusind, som har spillet fallit overfor nutidens udfordringer.

I stedet for småjusteringer af topskattegrænsen, fradragsregler m.m. bør der ske en total omlægning af det danske velfærdssystem med indførelse af en grundlæggende skatterabat til alle.

Væk med kontanthjælp, pensioner, SU, børnepenge, arbejdsløshedsdagpenge m.v.. De bør alle erstattes af en grundlæggende skatterabat, der svarer til det minimum, en borger forventes at kunne leve for. Evt. indtægt modregnes ikke, kun skatten heraf. Udnyttes skatterabatten ikke, udbetales restbeløbet.

Det er en mere social måde at sikre, at der er en økonomisk nettogevinst ved at arbejde – selv ved lave indkomster – end at give skattelettelser til de heldige, der har arbejde, og uddybe skellet til dem, der ikke har.

Skatterabatten sikrer princippet om grundlæggende økonomisk tryghed for alle. Den vil skabe større fleksibilitet og frihed på arbejdsmarkedet og medvirke til at fordele lønarbejdet bedre. Den enkelte sikres et eksistensminimum uden bureaukrati, kassetænkning og klientgørelse. Borgerne fritages fra tvungen deltagelse i aktivering, uddannelse og jobtræning, og de unge under uddannelse bliver mindre afhængige af erhvervsarbejde. Samtidig spares betydeligt på den kommunale administration af regler og cirkulærer samt kontrol af arbejdsløse og bistandsmodtagere.

Skatterabatten vil også åbne for en mere fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. I stedet for at tvinge den enkelte til at arbejde til en bestemt alder og derefter pludselig forlade arbejdsmarkedet, vil skatterabatten gøre det muligt at trappe ned i et tempo, som passer den enkelte.

CenterPartiet ønsker at gøre op med det kontrolsamfund, som efterhånden er skabt i Danmark. I stedet vil vi skabe et velfærdssamfund, hvor alle borgere får lige muligheder for at leve det liv, som den enkelte drømmer om.

Læs programmet
“Skatterabat – Et redskab til at skabe lige muligheder”

Der er lukket for kommentarer.