Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Tag skyklapperne af

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Bevar Satellit Kontor Øst og de 6 andre projekter for socialt udsatte borgere i Aalborg og giv de 8 mio. til at videreføre projekterne.

Flere brugere beskriver, hvorledes de bl.a. frygter at “kvæles derhjemme i stuens ensomhed” og “gå tilbage i min fremgang, da jeg ikke har projektmedarbejdernes støtte i min hverdag, samt de andre brugere, der giver mig livsglæde.”

Tag skyklapperne af og se udover skattestop og budgetskemaer og se det i et større bredere og dybere og langsigtet perspektiv. Det er menneskeliv og skæbner, der er på spil – det er mere end tal i budgetskemaer. Vi har fysiske, psykiske, åndelige og sociale behov, som I vil se, at det ikke kan betale sig at spare på opfyldelsen af.

Vi SKAL støtte udsatte mennesker, og 8 mio. er meget lidt til så mange, og det kan ikke gøres billigere. At spare nu er som at tisse i bukserne. Umiddelbart varmt – kort efter mærkes konsekvenserne og udgifter til mistrivsel, og det specialiserede socialområde vil æde “besparelserne” op, før I kan nå at sige “profit”.

Ifølge regeringens hjemløsestrategi skal der flere støtte- og kontaktpersoner til socialt udsatte for at øge mulighederne for at fastholde bolig og i sidste ende komme ud på arbejdsmarkedet.

Servicelovens formål er bl.a. at:
“fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv… lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten… tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer… øge menneskers livskvalitet”.
I lovens § 2 står “Enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov.
I § 4. står “Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter denne lov”.

Overvej før endelig beslutning:
– Er I til for at efterleve regeringens stramme budget eller borgernes interesser og velbefindende?
– Skal borgerne være til for politikeres karriere, systemet og pengenes skyld eller omvendt. Jeg vil sidstnævnte.
– Hvilke fatale konsekvenser disse lukninger får for de berørte mennesker og for samfundet på længere sigt. (økonomisk og socialt?)
– Kan I leve med at svigte alle disse mennesker – igen – mennesker, som via projekterne har fået øget livskvalitet, et socialt netværk, en tro på sig selv og kompetencer, der har ført dem nærmere arbejdsmarkedet.
At lukke projekterne sætter deres udvikling og tro på sig selv og samfundet tilbage og er imod formålet med loven og et brud med kommunens forpligtelse overfor disse mennesker.

Det er menneskeligt, lovgivningsmæssigt og økonomisk uacceptabelt at lukke disse projekter.

Der er lukket for kommentarer.