Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

På tide DF’s magt stækkes

Af landsformand Per Schultz-Knudsen:

Danmarks virkelige magthaver hedder Pia Kjærsgaard. Det blev endnu engang vist med alt uønskelig tydelighed i weekenden: Selv Hjemmeværnet retter ind, når DF har talt, og kaster sin egen højt priste rollemodel på porten, fordi fru Kjærsgaard siger: “Dur ikke, væk”.

Tiden er inde til, at nogen har mod til at tale DF ret imod, og fortælle partiet, der pynter sig med ordet dansk, at ægte DANSKE værdier i århundrede har bygget på ligeværd, antidiskrimination og respekt for den enkelte. Det var bl.a. det, der gav huguenotterne et helle i Fredericia og brødremenigheden et i Christiansfeld.

Centerpartiet har mod til at sige fra – og til at stå fast. Vore holdninger er ikke til salg for personlig indflydelse, som andres har vist sig at være.

Centerpartiet ser nemlig mangfoldighed som en styrke for samfundet. Vel at mærke mangfoldighed i alle afskygninger og på alle niveauer. Det er en central udfordring for lovgivning og offentlig politik at medvirke til at forhindre forskelsbehandling af grupper eller enkeltpersoner. Alle skal sikres lige muligheder uanset religion, køn, seksuel orientering, funktion, ægteskabelig status, bopæl og etnisk tilhørsforhold. Det er vigtigt for et samfund, at mindretallenes stilling er sikret, og at der hele tiden bevidst arbejdes i forhold til de fordomme, der påvirker grupper og enkeltpersoner. Det faktum, at Danmark rummer flere og flere kulturer, stiller netop krav til øget fokus på dette arbejde.

Det gælder også Hjemmeværnet. Indtil værnets ledelse lod sig kyse af DF, var Centerpartiet klar til at fremhæve netop Hjemmeværnet som en rollemodel for andre offentlige og private institutioner og firmaer. Nu ser det helt anderledes ud.

Hvis Hjemmeværnet ikke indfører en uniformskodex, der tager hensyn til, at nogle kvinder ønsker at tildække deres hår, så må det have konsekvenser for den offentlige støtte, som værnet modtager. Forskelsbehandling og intolerance må ikke belønnes!

Der er lukket for kommentarer.