Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Centerpartiet vil ændre samfundet

Pressemeddelelse:

Selvbestemmelse, livskvalitet, engagement og alles lige muligheder er nogle af de værdier, der kendertegner den politik, som Centerpartiet, der blev stiftet lørdag d. 17. januar, vil føre. Partiet er klar til at tage ansvaret for at gennemføre ændringer af samfundet, så den enkelte borger får større indflydelse på udviklingen, og så velfærdsydelserne målrettes til dem, der har brug for hjælp. Det fremgår af partiets Idéprogram, der blev vedtaget på det stiftende landsmøde. Idéprogrammet lægger op til et decentralt samfund, der bygger på andre værdier end primært økonomi.

– Forleden brugte de elektroniske medier en stor del af deres udsendelser på at fortælle om skattekommissionens forslag til skattelettelser – med fokus på, om det ville komme til at koste husejerne penge. Ingen nævnte noget om, hvad færre skatte-indtægter vil betyde for bemandingen på daginstitutioner og ældrecentre – eller for forfaldet på vore skoler, konstaterede primus motor bag idéprogrammet, Per Schultz-Knudsen, da han fremlagde programmet på det stiftende landsmøde.

– Vi vil sætte mennesket over økonomien. Vi vil tage udgangspunkt i, hvordan vi fx kan skabe gode forhold for såvel ansatte som børn eller ældre på institutionerne. Så må vi efterfølgende finde ud af, hvad skatteprocenten skal være, fastslog han. Han pegede også på, at Centerpartiet ønsker, at det offentlige skal være et service-organ – ikke et kontrol-organ.

– Borgeren skal mødes med tillid, når han søger om hjælp og støtte hos de offentlige myndigheder.Udgangspunktet skal være, hvordan har vi mulighed for at hjælpe? – Ikke: Nu skal vi passe på, at han ikke får mere, end han kan tilkomme. Ved at styrke tilliden til borgeren, styrkes også borgerens tillid til systemet, mente Per Schultz-Knudsen.

En af Centerpartiets mærkesager er ønsket om at skaffe civilsamfundet – frivillige foreninger og organisationer – bedre vilkår.
Centerpartiet ønsker at give bl.a. de sociale organisationer større muligheder for på eget initiativ at løse flere samfundsopgaver. Det er ikke partiets hensigt på den måde at finde offentlige besvarelser. Hvis en organisation påtager sig en samfundsopgave, og det betyder besparelser i det offentlige, skal et tilsvarende beløb efter Centerpartiets mening tilflyde organisationen.

– I civilsamfundet mødes den enkelte ud fra vedkommendes situation, baggrund og evner. Det vil vi gerne have spredt til resten af samfundet. Alle mennesker har noget at bidrage med til samfundet. Derfor er det en styrke for samfundet, at dets borgere har forskellig baggrund og evner. Forskellighed skaber udvikling – ensformighed skaber stagnation! Ved at lytte til og lære af hinanden kan vi udvikle samfundet, så alle får det bedre. Det er det, som de frivillige sociale organisationer er gode til. Derfor prioriterer vi civilsamfundet højt, fastslog Per Schultz-Knudsen.

På det stiftende landsmøde blev der nedsat et politisk udvalg, der med udgangspunkt i idéprogrammet skal udarbejde forslag til realpolitiske udspil på forskellige områder.

Der er lukket for kommentarer.