Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Centerpartiet opbygges omkring et stærkt medlemsdemokrati

Pressemeddelelse:

Danmarks nyeste parti, Centerpartiet, vægter en styrkelse af deltagerdemokratiet højt – både politisk og organisatorisk. Det står klart efter partiets stiftende landsmøde lørdag på Fregatten Jylland i Ebeltoft. Efter det stiftende landsmøde har Centerpartiet således hverken formand eller hovedbestyrelse, men derimod en etableringsgruppe, der har til opgave at forberede det første ordinære landsmøde i juni, hvor partiets medlemmer til den tid får mulighed for at vælge partiets fremtidige ledelse.

– I modsætning til andre nye partier, der allerede har udpeget landsformand, politisk leder og endda storkredsformænd, før partiet stiftes, er den politiske sag for os vigtigere end personer, fortæller en af initiativtagerne til Centerpartiet, Per Schultz-Knudsen, og henviser til Centerpartiets Idéprogram, der blev vedtaget på det stiftende landsmøde.

Af idéprogrammet fremgår blandt andet, at Centerpartiet lægger stor vægt på deltagerdemokrati, hvor den enkelte borger tager del i beslutningerne og i en fortsat dialog er med til at præge samfundsudviklingen. Partiet vil således lade magten vokse nedefra.

– Det må naturligvis også præge Centerpartiet internt. I stedet for at have en lille – mere eller mindre håndplukket – elite til at styre partiet skal Centerpartiet styres af medlemmerne, og det enkelte medlem skal sikres medindflydelse, forklarer Per Schultz-Knudsen.

– Derfor skal folk nu på baggrund af det vedtagne Idéprogram have mulighed for at melde sig ind i Centerpartiet, og derefter får de på det første ordinære landsmøde direkte indflydelse på, hvem der skal stå i spidsen for Centerpartiet, konstaterer han og henviser igen til idéprogrammet, hvoraf det fremgår, at Centerpartiet foretrækker et politisk lederskab, som er tydelig, når det gælder grundlæggende værdier, men som samtidig er åbent og vedkommende for alle, som på sin egen måde vil være med til at gøre de politiske idéer til virkelighed.

– Dialog, og ikke mindst evnen til at lytte, er det vigtigste instrument for et sådant lederskab. Centerpartiet skal være et forum for en stadig dialog om samfundet og fremtiden, hvor hvert menneske bliver mødt med lige stor respekt, fastslår Per Schultz-Knudsen.

Foruden at forberede det første ordinære landsmøde skal etableringsgruppen sikre opbygningen af lokale partiorganisationer og tage stilling til realpolitiske udspil fra Centerpartiets politiske udvalg. Centerpartiets første mål er at deltage i efterårets kommunalvalg og derefter sikre sig opstilling til Folketinget.

Forud for landsmødet havde mere end 100 vist interesse for at være med til at stifte Centerpartiet, og godt en femtedel af dem havde mulighed for at deltage.

Der er lukket for kommentarer.