Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Politisk “shitstorm”

Af politisk næstformand Tonny Nielsen:

Lad mig først sige, at jeg ikke er medlem af det parti hvis politik i dag udstilles i landsdækkende trykte medier og tv. Jeg er heller ikke tilhænger af at tvinge danskere ned i arbejdstid, men jeg mener det er dybt problematisk, at deres politik ensidigt udstilles som komplet uansvarlig overfor vælgerne.
Undersøgelser foretaget af tænketanken Kraka konkluderer følgende:
Det vil koste 280 mia kroner. Krakas forskningschef, Kristian Thor Jakobsen, udtaler til DR Nyheder
“Det svarer nogenlunde til det samlede offentlige forbrug til sundhedssektoren, undervisningssektoren og forsvaret”

Med sådan en “viden” i baghovedet er der jo nok ikke mange der vil stemme på det parti der kom med forslaget om nedsættelse af arbejdstiden! og det er ganske enkelt unfair for undersøgelsens negative resultater opstår KUN på baggrund af, at en lang række faktorer er udeladt fra undersøgelsen! Hvis man kun tager minusserne i et regnestykke så bliver resultaterne selvfølgelig også negative. Hvis man derimod medtager alle plusserne bliver resultatet et helt andet. Så enkelt er dét!

“…Kraka anerkender, at udgifter til sygdom og stressramte samt det faktum, at ikke alle i dag arbejder fuld tid, vil ændre regnestykket. Men hvor meget vil forskningschefen ikke gætte på…” står der længere nede i artiklen.
Se dét burde han jo ikke bare gætte på, men også sætte sig til at forske seriøst i når nu han optræder som “forskningschef” hvordan kan nogen ellers tage ham, tænketanken og resultaterne seriøst?
Jeg kan i hvert fald ikke acceptere at politik skal føres på så lavt et niveau. For vælgerne har nu fået indtryk af at partiets politik er fuldstændig uansvarlig. For partiet er skaden sket, men forskningschefen er åbenbart ligeglad med de negative konsekvenser hans utilstrækkelige forskning medfører for det hårdt arbejdende mindre parti, som formegentlig ikke får mulighed for at modbevise resultaterne gennem flere timers gentagne udsendelser på landsdækkende tv og de har sandsynligvis ikke råd til massive landsdækkende oplysningskampagner der kan bevise at deres politik om nedsættelse af arbejdstiden måske ikke er så tosset endda.

Fx tager undersøgelsen IKKE højde for at nedsættelse af arbejdstiden bl.a. også vil medføre:

-Færre arbejdsløse
Fx vil det få flere mennesker ind på arbejdsmarkedet og arbejdsløsheden vil falde.
-Flere skatteindtægter og færre udgifter til overførselsindkomster
Dermed øges skatteindtægterne og mindske udgifter til kontanthjælp og andre offentlige ydelser væsentligt!

-Besparelse på stressbehandling
Spare 14 mia pga mindre stress
En anden afledt effekt af at nedsætte arbejdstiden fra 37 til 30 timer er at vi vil spare 14 mia kr. årligt alene ved at færre mennesker skal behandles for stress!

-Færre nedslides = Flere får flere år på arbejdsmarkedet
Hvis vi arbejdede 30 timer i stedet for 37 timer vil færre mennesker blive nedslidte af deres arbejde og flere vil kunne blive adskillige år længere på arbejdsmarkedet!

-Færre udgifter til sygdom=Flere indtægter
Udgifter til sygdom vil mindskes markant og skatteindtægterne fra disse mennesker vil være større i flere år end hvis de arbejder 37 timer.

– Bedre kvalitet af arbejdet
Adskillige undersøgelser har vist at kvaliteten af vores arbejde er væsentlig bedre ved 30 timers arbejdsuge end ved 37 timers arbejdsuge.
– Effektiviteten er større ved 30 timers arbejde end ved 37 timers arbejdsuge!
– Øget profit
Adskillige praksiseksempler har vist at arbejdsgivere der nedsætter deres medarbejderes arbejdstid fra 37 til 30 timer og vel at mærke betaler medarbejderne for 37 timer øger deres overskud bl.a. fordi vi er mere effektive og kvaliteten af vores arbejde er bedre når vi arbejder 30 timer end når vi arbejder 37 timer!

Win-win med nedsat arbejdstid
Både ansatte og arbejdsgivere drager altså fordele af nedsat arbejdstid.
De ansatte er mindre syge, kan blive flere år på arbejdspladsen og får mere fritid og arbejdsgiverne tjener flere penge.

Der er flere faktorer der spiller ind, men tror jeg har gjort min pointe klar – undersøgelsen fra Kraka udelader en lang række faktorer i deres udregning og derfor bliver resultatet MEGET MISVISENDE.

Ukritiske medier
Når landsdækkende medier vælger ukritisk at distribuere så misvisende informationer på skrift og i tv og på samtlige medieplatforme ud til alle vælgerne så får det direkte indflydelse på vælgernes holdning til den konkrete politiske sag, til partiet bag politikken og dermed partiets mulighed for at blive valgt ind i Folkeringet og gennemføre deres politik! Alt sammen pga manglede-/misinformationer!

Regnestykket har altså både plusser og minusser. Plusserne får vælgerne ingen information om. De færreste vil vel stemme på et parti hvis politik udelukkende medføre negative konsekvenser for os alle…
Altså kan sådanne undersøgelser være med til at styre hvilke partier der kommer i Folketinget og hvilken politik der skal føres i Danmark.
Det får betydning for udviklingen- / afviklingen af vores land! – på et meget spinkelt og tvivlsomt grundlag.

Hvis undersøgelsen havde taget alle relevante faktorer med ville vi få et helt anderledes resultat, som måske ligefrem ville vidne om at det vi som samfund nu måske er mindre samfundsmæssigt hensigtsmæssigt end hvis vi valgte at gøre noget andet og fx nedsatte arbejdstiden!

Ikke at medtage plusserne i regnestykket kan faktisk være direkte menneskeligt og samfundsøkonomisk skadeligt.

Ved at tillade sådan form for “forskning” og mediers ukritiske videreformidling af sådanne “forskningsresultater”forhindres vælgerne nemlig i at tage stilling på et oplyst grundlag og risikere at træffe uhensigtsmæssige beslutninger der skader vores samfund!

Tæt på et valg
Synes det er tankevækkende at sådan et forskningsresultat kommer netop nu hvor et valg er nært forestående.

-Mange ubesvarede spørgsmål!
Hvem står bag? Og hvad er pris og motiv for undersøgelsen? Hvem udvælger hvilke faktorer der undersøges og hvilke der udelades?
Det fremgår jo heller ikke, hvem der har taget initiativ til undersøgelsen. Har nogen bestilt en sådan undersøgelse? Hvad har det i givet fald kostet at få Kraka til at “undersøge” Konsekvenserne af 30 timers arbejdsuge?

Hvem har betalt Kraka for at lave undersøgelsen. Hvem har besluttet hvilke faktorer der skulle med og hvilke faktorer der skulle udelades? Osv osv. Der er langt flere ubesvarede spørgsmål end der er konkrete objektive resultater af- og svar på dén undersøgelse!

Ikke OK !
Det er ikke ok den baggrund for- og måde det mindre parti nedsables på i medierne!
Det er ikke ok at misinformere vælgerne op til et valg!
Den måde politik føres på er ikke ok!
Der skal være en fair og sober valgkamp og politisk klima i Danmark!

Der er lukket for kommentarer.