Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Basisindkomst et svar på
sociale udfordringer

Pressemeddelelse
Kan en ubetinget basisindkomst være svaret på de sociale udfordringer, som Danmark og Europa i højere og højere grad står overfor?

Det spørgsmål sætter CenterPartiet til debat på et offentligt møde I Mulighedernes Hus i Glamsbjerg lørdag d. 10. maj kl. 14-16. Oplægsholder på mødet bliver Michael Husen, der er kasserer i BIEN Danmark, som er den danske del af et europæisk netværk for basisindkomst (BIEN – Basic Income European Network).

– Der er behov for en grundlæggende ændring af velfærdssamfundets sociale sikkerhedsnet, så det lever op til behovene i det 21. århundrede. Forandringer i samfundet medfører, at Folketinget igen og igen lapper på det bestående omfordelingssystem, gør lidt mere eller lidt mindre af, hvad man hidtil har gjort. Problemet er, at man efterhånden opbygger et patchwork af ordninger, der indebærer utilsigtede virkninger, mener CenterPartiets landsformand Per Schultz-Knudsen.

– De nuværende kontrolsystemer og modregningsregler bygger på en opfattelse af, at alle kan få arbejde, og at man ikke skal have lov til at beholde en mindre arbejdsindkomst ved siden af en overførselsindkomst. På nogle områder har systemerne og reglerne den modsatte virkning af den ønskede: De holder mennesker ude fra arbejdsmarkedet og hæmmer iværksættertrangen. De får mennesker til at vælge fuld passiv forsørgelse i stedet for i det mindste et delvist aktivt arbejdsliv. Nogle mener også, at de mange regler opmuntrer til sort arbejde, fastslår landsformanden.
CenterPartiet peger i et politisk program selv på en særlig form for basisindkomst, en grundlæggende skatterabat, som en mulighed.

– De nuværende udgifter til kontanthjælp, pensioner, statstilskud til arbejdsløshedsdagpenge m.v. skal erstattes med en negativ skat, der sikrer alle en grundlæggende skatterabat, som svarer til det minimum, en borger forventes at kunne leve for, forklarer Per Schultz-Knudsen.

– Skatterabatten skal omfatte alle borgere uanset alder eller baggrund og indebærer, at alle får en grundlæggende rabat på skat som ikke reduceres af arbejdsindkomst. Kun skatten af egen arbejdsindkomst modregnes i skatterabatten. Det sikrer, at der er en økonomisk nettogevinst ved at arbejde – selv ved lave indkomster. Ikke udnyttet skatterabat skal udbetales til borgeren, konstaterer landsformanden.

CenterPartiet har inviteret repræsentanter for en række partier til at deltage i det offentlige møde, som er arrangeret i forbindelse med partiets sjette ordinære landsmøde, der også holdes i Mulighedernes Hus i Glamsbjerg.

Der er lukket for kommentarer.