Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Nyt system til indsamling af vælgererklæringer præsenteret for Folketingets præsidium

Pressemeddelelse:

Mens de offentlige myndigheder på flere og flere områder forventer af borgerne, at så megen kommunikation og udfyldning af blanketter som muligt sker elektronisk, synes tiden at være gået i stå på et enkelt område. Mens der ved dette års folketingsvalg vil blive gjort forsøg med elektronisk afstemning, skal partier, der ikke er repræsenteret i Folketinget, igennem en procedure, som ikke har ændret sig i mere end et kvart århundrede – og som på ingen måde har ladet sig påvirke af, at såvel pc som internet er kommet til siden.

“Det er på høje tid, at også proceduren for opstilling af politiske partier bevæger sig ind i det 21. århundrede”, mener organisatorisk landsformand for CenterPartiet, Per Schultz-Knudsen.

CP’s organisatorske udvalg har derfor fornyligt præsenteret medlemmerne af Folketingets præsidium for et forslag til, hvordan indsamling af vælgererklæringer kan moderniseres.

“CenterPartiet lægger både i sin opbygning og sin politik vægt på at være et parti for det 21. århundrede. Derfor er det naturligt, at vi i vores organisatoriske udvalg også har drøftet, hvordan man kan modernisere indsamlingen af vælgererklæringer – uden i øvrigt at slække på de krav, der stilles, for at et parti kan blive berettiget til at deltage i et folketingsvalg”, siger Per Schultz-Knudsen.

I øjeblikket skal en vælger, der synes, at et parti skal have lov til at stille op til Folketinget, først med en kuglepen udfylde og underskrive en såkaldt vælgererklæring, som derefter sendes til borgerservice i den kommune, som vælgeren bor i. Når kommunen har kontrolleret, at vælgeren bor i kommunen og er stemmeberettiget, sendes vælgererklæringen tilbage til vælgeren, som derefter skal sende erklæringen videre til partiet, som – når det nødvendige antal vælgererklæringer er samlet – skal aflevere den sammen med øvrige vælgererklæringer til Indenrigsministeriet, som så igen kontrollerer samtlige erklæringer.

“Den eneste, som har fordel af denne ældgamle procedure, er postvæsenet. Med de nye posttakster vil hvert nyt parti betyde en indtægt på godt en halv million for postvæsenet. Til gengæld skal såvel den enkelte vælger, partiet og det offentlige bruge resurser – såvel tid som økonomi – som ville være unødvendige, hvis den moderne teknologi blev taget i brug. Men det har indenrigsministeriet hidtil afvist at ville forsøge sig med. Derfor forsøger vi nu via Folketingets præsidium at få en modernisering også på dette område”, fortæller CenterPartiets organisatoriske landsformand.

CenterPartiets forslag går ud på at give vælgeren mulighed for elektronisk at udfylde og underskrive en erklæring ved hjælp af NemID. Erklæringen sendes elektronisk direkte til bopælskommunen, mens der samtidig sendes en kopi til partiet, så det kan følge med i, hvor mange erklæringer der udfyldes. I kommunen registreres vælgererklæringen elektronisk, og hvis den godkendes, indgår den i en landsdækkende database, hvorfra der gives besked til partiet, når det nødvendige antal gyldige vælgererklæringer er registreret.

“Med en sådan ordning vil både vælgeren, det offentlige og partiet spare både tid og penge. Samtidig kan kravet om indsamling af et bestemt antal vælgererklæringer fastholdes, så det kun er seriøse partier, der får mulighed for at deltage i folketingsvalgene”, konstaterer Per Schultz-Knudsen, der i øvrigt peger på, at den foreslåede metode også vil løse et risikoproblem ved den nuværende indsamlingsmetode.

“I dag skal en vælger på erklæringen ikke blot skrive navn og adresse, men også sit fulde personnummer, som vedkommende dermed udleverer til en tilfældig indsamler, som vedkommende sandsynligvis ikke kender. Man kan forestille sig personer, der opretter et parti og går i gang med indsamling af vælgererklæringer med det formål at misbruge folks identitet. Det vil ikke kunne ske med den metode, som vi har foreslået”, fastslår CenterPartiets organisatoriske landsformand, som allerede har fået positive tilbagemeldinger fra flere af medlemmerne i Folketingets præsidium.

Der er lukket for kommentarer.