Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

CenterPartiet får afdeling i Nordjylland

Pressemeddelelse:
En ny partiorganisation er på vej i Nordjylland. Torsdag d. 17. februar holder CenterPartiet et orienteringsmøde i Huset, Hasserisgade 10, Aalborg. Da partiets gennemgående farve er lilla, holdes mødet naturligvis i Lilla Mødelokale. På mødet vil der blive fortalt om CenterPartiets idegrundlag og konkrete politiske initiativer. Efter orienteringsmødet holdes der stiftende generalforsamling for “CenterPartiet Nordjylland”.

CenterPartiet, der blev stiftet d. 17. januar 2009, markerede sig første gang i Nordjylland i forbindelse med valget i efteråret 2009, hvor den unge Tonny Nielsen fra Oue var ene om at repræsentere det nye parti ved kommunalvalget i Mariagerfjord Kommune og regionrådsvalget. Selv om han ikke opnåede valg, har Tonny Nielsen, der også er medlem af CenterPartiets hovedbestyrelse, siden taget meget aktiv del i den lokale politiske debat, ikke mindst omkring skolelukningerne og nedskæringer på det sociale område.

Tonny Nielsen er også blandt initiativtagerne til CenterPartiet Nordjylland, der i øvrigt bliver CenterPartiets første organisation på regionsplan, mens der er partiforeninger i en række kommuner.

Parti for civilsamfundet

– CenterPartiet ønsker et samfund, hvor der tages udgangspunkt i de menneskelige værdier i stedet for udelukkende økonomisk vækst. Vi prioriterer menneskelig trivsel og omsorg frem for økonomisk vækst. Samtidig ønsker vi at skabe lige muligheder for alle uanset baggrund eller bopæl, fastslår Tonny Nielsen.

– En vigtig forudsætning for at skabe et mere værdibaseret samfund er de mange frivillige foreninger og organisationer – såvel idrætsforeninger som foreninger, der hjælper unge, enlige, indvandrere, socialt udsatte eller andre med at få et netværk og styr på deres tilværelse. Det er værdierne, som de bygger deres arbejde på, som vi ønsker at bygge hele samfundet på. CenterPartiet er om nogen civilsamfundets parti, fortsætter han.

– Et ordentligt samfund sikrer trivsel for familien samt et værdigt liv for de handicappede og socialt udsatte. Det er et samfund, hvor man tager vare på hinanden, og hvor forskellighed betragtes som en styrke. Mennesker skal mødes, hvor de er, og som de er. Den, der mødes positivt, giver positivt tilbage. For os skal økonomi være et middel til at nå det mål – ikke et mål i sig selv, slutter den engagerede nordjyde.

Tonny Nielsen oplyser, at CenterPartiet har etableret tætte forbindelser til de øvrige nordiske centerpartier, som bl.a. regeringspartiet i både Sverige og Norge. I sommeren 2010 tilsluttede det indvandrerbaserede parti Civilt Forum sig CenterPartiet, som nu er i gang med at samle vælgererklæringer, så partiet kan stille op til Folketinget.

Der er lukket for kommentarer.