Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Kommuner fralægger sig socialt ansvar – det bliver dyrt!

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Lederen i Randers Amtsavis 26. marts om Randers Kommune nødløsning ved på 4. måned at lade Kirkens Frivillige Familiehjælp, som er af akut og midlertidig karakter, stå for den hjælp, der holder økonomiske nødlidende børnefamilier i live. Positivt, at kirkerne tager socialt ansvar. Hvad skal familierne ellers gøre?

At stat og kommuner udnytter kirkerne til at fralægge sig sit sociale ansvar og slippe for udgifterne er dybt bekymrende. For hver dag, det foregår, stiger udgifterne menneskeligt og økonomisk mangefold. Inden længe ses kæmperegninger for sådanne svigt.

Jeg mener, som lederen, at vi som i vores skandinaviske velfærdssamfund, et af verdens rigeste, ikke skal acceptere, at vi vælger løsninger, der kun lige akkurat holder folk i live, og som ikke løser familiernes grundlæggende problematikker. Det er unødvendigt og uværdigt! Og i øvrigt kortsigtet.
CenterPartiet (CP) tør tænke langsigtet og prioritere mennesker før økonomiske hensyn. Vi ser alle mennesker som ligeværdige – altså er vi alle lige meget værd med krav på at blive behandlet som sådan – uanset alder, livsstadie, økonomisk, geografisk, sundhedsmæssig, arbejdsmæssig situation, religiøs overbevisning, seksuel orientering, etnisk oprindelse m.m..

Hjælpen må ikke kun være akut, men også forebyggende og helhedsorienteret og tage hånd om de grundlæggende problemer, så familierne, som individer og helhed, igen inkluderes i samfundet. CP vil forebygge sociale problemer, herunder fattigdom og udstødelse, ved at tildele resurser og skabe rammer, der giver mulighed for at yde den mest hensigtsmæssige individuelle støtte og hjælp. Det er på kort sigt kostbart, men på langt sigt den eneste holdbare og ansvarlige løsning. Det er værdigt og ansvarligt. På længere sigt vil udgifter forbundet med omsorgssvigt, ensomhed, mistrivsel og kriminalitet mindskes. Negativ social arv brydes i stedet for at opbygges. Alt sammen noget som pt. er meget omkostningstungt (fx anbringelsesområdet, psykiatrien, misbrugsbehandling), og som uden ændret politik på længere sigt vil stige til langt, langt op over vores hoveder.

Anerkendelse og værdig behandling livet igennem vil skabe et samfund præget af tryghed, tillid, glæde og omsorg med mindre behov for kontrol og bureaukrati. I et sådant samfund kan vi alle være med, føle vi høre til og har mulighed for at trives og vokse. Et sådant samfund ønsker CenterPartiet.

Der er lukket for kommentarer.