Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Sådan kan man ikke
behandle sine medmennesker

Af landsformand Per Schultz-Knudsen

CenterPartiet tager afstand fra regeringens og dens støttepartiers beslutning om at sænke integrationsydelsen til flygtninge, som blev vedtaget i Folketinget onsdag.

Med beslutningen har Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative understreget hulheden i regeringsgrundlag, hvori det påstås, at Danmark er et kristent land.

Et kristent land må nødvendigvis bygge på næstekærlighed – det er selve grundstenen i det kristne budskab.

At sparke til folk, der i forvejen ligger ned, er ikke næstekærlighed. Ergo kan Danmark ikke længere kaldes et kristent land.

I CenterPartiet er vi modstandere af at blande religion og politik, men når regeringen selv gør det i sit grundlag, så må man i det mindste forvente, at regeringen selv lever op til det.

Tværtimod har regeringen og dets støttepartier ved at sænke integrationsydelsen til et niveau, som ingen kan leve et anstændigt liv på, vist en ukristen mangel på forståelse for samfundets svageste. At sammenligne integrationsydelsen med den SU, som studerende må leve for, afslører samtidig en manglende indsigt i virkeligheden udenfor Christiansborgs mure.

De fleste studerende er nødt til enten at arbejde ved siden af deres studier eller optage studielån – eller ofte begge dele – for at kunne opretholde en rimelig levestandard, også selv om de bor i forholdsvis billige kollegier eller ungdomsboliger.

Asylansøgere må hverken arbejde eller kan tage lån – og samtidig har de ikke adgang til billige boliger.

Helt ærligt: Sådan kan man ikke behandle mennesker, der på grund af krig, terror og undertrykkelse fra grupper som Islamisk Stat har været nødt til at flygte fra deres hjem, efterlade alt hvad de ejer, forlade deres kære familiemedlemmer og tage på en farefuld færd i håb om at redde deres og deres børns liv.

Udmelding fra BUPL vækker glæde i CenterPartiet

Pressemeddelelse:

Et af CenterPartiets første politiske programmer efter stiftelsen i januar 2009 var ”Uddannelse – Lige muligheder for alle”. Blandt forslagene til en bedre folkeskole pegede CP allerede dengang på, at der til hver klasse bør knyttes en pædagog.

Derfor vækker det naturligvis glæde hos CenterPartiet, at BUPL nu melder ud, at organisationen bakker op om flere pædagoger i skoleklasserne.

- Det er ingen hemmelighed, at vi er glade for BUPLs udmelding. Det vidner jo om, at vi i CenterPartiet er inde på det rette spor, når pædagogernes fagorganisation ønsker vores politik gennemført, udtaler CenterPartiets politiske næstformand Tonny Schultz Nielsen.

Bliver CenterPartiet repræsenteret i Folketinget efter næste valg, gennemfører CP gerne forslaget sammen med andre partier, der siden har peget på denne forbedring.

https://www.facebook.com/bupl.dk/posts/1051173684893899

En ny begyndelse, tak!

Af landsformand Per Schultz-Knudsen:

Politikere, der kappes om at gøre de økonomiske forhold for samfundets svageste ringere, der kappes om at mistænkeliggøre årsagen til at nogle flygter fra bomber, død og lemlæstelse og søger tilflugt i Danmark, der kappes om at beskylde arbejdsløse for at være dovne, der kappes om at give skattelettelser til samfundets mest velbjærgede, og kappes om at svine og mistænkeliggøre hinanden. Er det sådanne politikere, vi fortjener i Danmark?

Står du også efter valget torsdag med en dårlig smag i munden? Havde du også svært ved at finde en kandidat, der var værdig til at få din stemme? Føler du dig også deprimeret over den valgkamp, som vi har været vidner til?

Så hjælp CenterPartiet (CP) med at få lov til at stille op til det næste folketingsvalg.

CP ønsker en ny begyndelse for danske politik! Vi vil være et seriøst alternativ til de gamle politiske partier – ikke blot et grønt alternativ, der alligevel accepterer de gamle partiers spilleregler.

CP ønsker et reelt folkestyre, hvor beslutninger træffes så tæt på de borgere, der berøres, og hvor borgerne sikres reel medbestemmelse på beslutninger – ikke blot bliver hørt, men også bliver lyttet til.

At CP er et seriøst parti, fremgår dels af de mange gennemarbejdede politiske programmer, som kan læses på www.centerpartiet.dk, dels af at CP efter langsigtet politisk arbejde sidste efteråret fik et samlet folketing til at stemme for et lovforslag, som CP havde taget initiativ til. Dermed blev CP det første parti, der har fået gennemført et lovforslag uden at være repræsenteret i Folketinget – og tilmed énstemmigt.

Loven betyder, at det snart bliver muligt at hjælpe et parti til at stille op til Folketinget uden at skulle aflevere sit cpr.nr., adresse og navn. Fremover kan du nøjes med at give partiet din mail-adresse, så vil du få tilsendt et link, hvor du med NemID kan udfylde en erklæring – og fortryder du, kan du til enhver tid annullere den på samme måde.

Du kan støtte CenterPartiet ved at sende en mail til folketing@centerpartiet.dk

Demokratisk valg?

Af politisk næstformand Tonny Nielsen:

Så blev der udskrevet valg til Folketinget. Jeg kan konstatere, at systemet til indsamling af digitale vælgererklæringer, som blev lovet kunne tages i brug pr. januar 2015, og som rent teknisk fungere, endnu ikke er stillet til rådighed for partierne udenfor Folketinget, hvorfor flere af disse partier nu ikke får mulighed for at stille op til folketingsvalget!

CenterPartiet har ellers stået fader til lovforslaget om digitale vælgererklæringer der blev vedtaget med bredt flertal i Folketinget og CenterPartiet har afprøver systemet i praksis. Systemet eksisterer og virker, men vi har som før omtalt ikke fået adgang til at bruge systemet til formålet – nemlig at indsamle vælgererklæringer så vi kan stille op til Folketingsvalget!

Om vi har et demokratisk problem vil jeg lade andre afgøre…

Politisk “shitstorm”

Af politisk næstformand Tonny Nielsen:

Lad mig først sige, at jeg ikke er medlem af det parti hvis politik i dag udstilles i landsdækkende trykte medier og tv. Jeg er heller ikke tilhænger af at tvinge danskere ned i arbejdstid, men jeg mener det er dybt problematisk, at deres politik ensidigt udstilles som komplet uansvarlig overfor vælgerne.
Undersøgelser foretaget af tænketanken Kraka konkluderer følgende:
Det vil koste 280 mia kroner. Krakas forskningschef, Kristian Thor Jakobsen, udtaler til DR Nyheder
“Det svarer nogenlunde til det samlede offentlige forbrug til sundhedssektoren, undervisningssektoren og forsvaret”

Med sådan en “viden” i baghovedet er der jo nok ikke mange der vil stemme på det parti der kom med forslaget om nedsættelse af arbejdstiden! og det er ganske enkelt unfair for undersøgelsens negative resultater opstår KUN på baggrund af, at en lang række faktorer er udeladt fra undersøgelsen! Hvis man kun tager minusserne i et regnestykke så bliver resultaterne selvfølgelig også negative. Hvis man derimod medtager alle plusserne bliver resultatet et helt andet. Så enkelt er dét!

“…Kraka anerkender, at udgifter til sygdom og stressramte samt det faktum, at ikke alle i dag arbejder fuld tid, vil ændre regnestykket. Men hvor meget vil forskningschefen ikke gætte på…” står der længere nede i artiklen.
Se dét burde han jo ikke bare gætte på, men også sætte sig til at forske seriøst i når nu han optræder som “forskningschef” hvordan kan nogen ellers tage ham, tænketanken og resultaterne seriøst?
Jeg kan i hvert fald ikke acceptere at politik skal føres på så lavt et niveau. For vælgerne har nu fået indtryk af at partiets politik er fuldstændig uansvarlig. For partiet er skaden sket, men forskningschefen er åbenbart ligeglad med de negative konsekvenser hans utilstrækkelige forskning medfører for det hårdt arbejdende mindre parti, som formegentlig ikke får mulighed for at modbevise resultaterne gennem flere timers gentagne udsendelser på landsdækkende tv og de har sandsynligvis ikke råd til massive landsdækkende oplysningskampagner der kan bevise at deres politik om nedsættelse af arbejdstiden måske ikke er så tosset endda.

Fx tager undersøgelsen IKKE højde for at nedsættelse af arbejdstiden bl.a. også vil medføre:

-Færre arbejdsløse
Fx vil det få flere mennesker ind på arbejdsmarkedet og arbejdsløsheden vil falde.
-Flere skatteindtægter og færre udgifter til overførselsindkomster
Dermed øges skatteindtægterne og mindske udgifter til kontanthjælp og andre offentlige ydelser væsentligt!

-Besparelse på stressbehandling
Spare 14 mia pga mindre stress
En anden afledt effekt af at nedsætte arbejdstiden fra 37 til 30 timer er at vi vil spare 14 mia kr. årligt alene ved at færre mennesker skal behandles for stress!

-Færre nedslides = Flere får flere år på arbejdsmarkedet
Hvis vi arbejdede 30 timer i stedet for 37 timer vil færre mennesker blive nedslidte af deres arbejde og flere vil kunne blive adskillige år længere på arbejdsmarkedet!

-Færre udgifter til sygdom=Flere indtægter
Udgifter til sygdom vil mindskes markant og skatteindtægterne fra disse mennesker vil være større i flere år end hvis de arbejder 37 timer.

- Bedre kvalitet af arbejdet
Adskillige undersøgelser har vist at kvaliteten af vores arbejde er væsentlig bedre ved 30 timers arbejdsuge end ved 37 timers arbejdsuge.
- Effektiviteten er større ved 30 timers arbejde end ved 37 timers arbejdsuge!
- Øget profit
Adskillige praksiseksempler har vist at arbejdsgivere der nedsætter deres medarbejderes arbejdstid fra 37 til 30 timer og vel at mærke betaler medarbejderne for 37 timer øger deres overskud bl.a. fordi vi er mere effektive og kvaliteten af vores arbejde er bedre når vi arbejder 30 timer end når vi arbejder 37 timer!

Win-win med nedsat arbejdstid
Både ansatte og arbejdsgivere drager altså fordele af nedsat arbejdstid.
De ansatte er mindre syge, kan blive flere år på arbejdspladsen og får mere fritid og arbejdsgiverne tjener flere penge.

Der er flere faktorer der spiller ind, men tror jeg har gjort min pointe klar – undersøgelsen fra Kraka udelader en lang række faktorer i deres udregning og derfor bliver resultatet MEGET MISVISENDE.

Ukritiske medier
Når landsdækkende medier vælger ukritisk at distribuere så misvisende informationer på skrift og i tv og på samtlige medieplatforme ud til alle vælgerne så får det direkte indflydelse på vælgernes holdning til den konkrete politiske sag, til partiet bag politikken og dermed partiets mulighed for at blive valgt ind i Folkeringet og gennemføre deres politik! Alt sammen pga manglede-/misinformationer!

Regnestykket har altså både plusser og minusser. Plusserne får vælgerne ingen information om. De færreste vil vel stemme på et parti hvis politik udelukkende medføre negative konsekvenser for os alle…
Altså kan sådanne undersøgelser være med til at styre hvilke partier der kommer i Folketinget og hvilken politik der skal føres i Danmark.
Det får betydning for udviklingen- / afviklingen af vores land! – på et meget spinkelt og tvivlsomt grundlag.

Hvis undersøgelsen havde taget alle relevante faktorer med ville vi få et helt anderledes resultat, som måske ligefrem ville vidne om at det vi som samfund nu måske er mindre samfundsmæssigt hensigtsmæssigt end hvis vi valgte at gøre noget andet og fx nedsatte arbejdstiden!

Ikke at medtage plusserne i regnestykket kan faktisk være direkte menneskeligt og samfundsøkonomisk skadeligt.

Ved at tillade sådan form for “forskning” og mediers ukritiske videreformidling af sådanne “forskningsresultater”forhindres vælgerne nemlig i at tage stilling på et oplyst grundlag og risikere at træffe uhensigtsmæssige beslutninger der skader vores samfund!

Tæt på et valg
Synes det er tankevækkende at sådan et forskningsresultat kommer netop nu hvor et valg er nært forestående.

-Mange ubesvarede spørgsmål!
Hvem står bag? Og hvad er pris og motiv for undersøgelsen? Hvem udvælger hvilke faktorer der undersøges og hvilke der udelades?
Det fremgår jo heller ikke, hvem der har taget initiativ til undersøgelsen. Har nogen bestilt en sådan undersøgelse? Hvad har det i givet fald kostet at få Kraka til at “undersøge” Konsekvenserne af 30 timers arbejdsuge?

Hvem har betalt Kraka for at lave undersøgelsen. Hvem har besluttet hvilke faktorer der skulle med og hvilke faktorer der skulle udelades? Osv osv. Der er langt flere ubesvarede spørgsmål end der er konkrete objektive resultater af- og svar på dén undersøgelse!

Ikke OK !
Det er ikke ok den baggrund for- og måde det mindre parti nedsables på i medierne!
Det er ikke ok at misinformere vælgerne op til et valg!
Den måde politik føres på er ikke ok!
Der skal være en fair og sober valgkamp og politisk klima i Danmark!

CenterPartiet opfordrer minister og folketing til lovændring

Brev til økonomi- og indenrigsministeren samt Folketingets Kommunaludvalg:

CenterPartiet og Folkelisten har i de seneste måneder deltaget i den gruppe, som gennem test har været med til at udvikle systemet omkring digitale vælgererklæringer, som Folketinget enstemmigt vedtog sidste år efter forslag og forarbejde fra CenterPartiet.

Vi ser med forventning frem til, at systemet kan tages i brug i løbet af forholdsvis kort tid.

Imidlertid har vi konstateret, at der i systemet er indarbejdet en forsinkelsesperiode på en uge, fra en vælgers mail-adresse tastes ind i systemet, til vedkommende får tilsendt det link, som han/hun skal bruge for at udfylde en vælgererklæring.

Vi finder denne forsinkelse ganske unødvendigt. Argumentet for forsinkelsen har været, at vælgeren ikke skal handle impulsivt, og derfor skal have mulighed for en tænkepause, før han/hun udfylder vælger-erklæringen. Pausen er således en pendant til den periode, der ved det nuværende system går, fra vælgeren har udfyldt en vælgererklæring, til han/hun igen modtager den fra den godkendende kommune, og endelig skal indsende den til det pågældende parti. Vi er velvidende om, at nogle vælgere i løbet af dette tidsrum fortryder, at de oprindeligt udfyldte vælgererklæringen, og derfor undlader at sende den godkendte erklæring til partiet.

Vi finder det demokratisk korrekt, at vælgeren på denne måde har mulighed for at fortryde sin underskrift.

Derfor bakker vi op om, som CenterPartiet også har gjort i tidligere henvendelser, at der i det nye system gives vælgeren mulighed for til enhver tid, indtil partiet er blevet opstillingsberettiget, at trække sin vælgererklæring tilbage, uagtet at det betyder en øget usikkerhed for de partier, der søger at blive opstillingsberettiget. Det er imidlertid vores opfattelse, at netop denne fortrydelsesret kan være en sikring mod, at useriøse partier bliver opstillingsberettigede, idet blot et enkelt useriøst indslag kan betyde, at vælgere, der har udfyldt en erklæring, trækker denne tilbage.

Imidlertid gør netop denne permanente fortrydelsesret for vælgeren det unødvendigt, at der i systemet er indlagt en forsinkelsesperiode fra aflevering af mail-adresse til tilsendelse af link. Vælgeren kan jo på et hvilket som helst tidspunkt fortryde en eventuel for impulsiv underskrift.

Da forsinkelsesperioden desværre fremgår af den vedtagne lov, opfordrer vi til, at der gennemføres en lovændring, således at vælgeren kan få tilsendt det nødvendige link, så snart partiets administrator har indtastet vedkommendes mail-adresse i databasen.

Det vil gøre systemet betydeligt smidigere.

 Venlig hilsen

Per Schultz-Knudsen                                                             Gert Lassen
Landsformand                                                                       Formand
CenterPartiet                                                                       Folkelisten

 

CenterPartiet bakker op om #Lolland-FalsterLovestorm

Pressemeddelelse i forbindelse med initiativet #Lolland-FalsterLovestorm:

CenterPartiet bakker op om #Lolland-FalsterLovestorm!

- Vi synes, det er helt fantastisk at se, hvordan Lolland-Falsters befolkning står sammen og på forbilledlig positiv vis gennem deres engagement og stærke fællesskab formår at fremvise en masse gode og positive sider af deres egn til rigtig mange mennesker i Danmark. Imponerende, konstaterer CenterPartiets polotiske næstformand, Tonny Nielsen, og fortsætter:

- Vi bakker dem op, fordi de gentagne gange er blevet behandlet uretfærdigt af medier og politikere.

- Vi bakker dem op, fordi de ikke bare lader sig kyse og tale ned, men i fællesskab og på en sober måde står op mod uretfærdighed og forsvare deres stolthed og værdighed.

- Det er alt sammen lige i CenterPartiets ånd, og vi vil bakke op om borgernes initiativ, engagement, fællesskab og virkelyst og fra politisk hold bidrage til at skabe optimale rammer for trivsel og udvikling i alle dele af landet – både i store byer, øer, landsbyer og landdistrikter.

Danmark skal hænge sammen, og lokalsamfund skal blomstre!

De KÆRLIGSTE hilsener

CenterPartiet
Det fælles bedste

Hilsen til Senterpartiets landsmøde

Hilsen til landsmødet i Senterpartiet i Norge i weekenden 20.-22. marts 2015:

CenterPartiet i Danmark sender sine varmeste hilsner til Senterpartiets landsmøde. Der er mere end nogensinde behov for de nordiske centerpartier. I alle nordiske lande ser vi i dag en øget tendens til centralisering, flere og flere sammenlægninger til større enheder, både offentligt og privat, en udsultning af udkantskommunerne, større uligheder i samfundet – både mellem borgere og kommuner – og trange kår for miljøet og de økologiske landbrug.

I de nordiske centerpartier vil vi en anden vej! Vi giver borgerne et alternativ: En politik, der øger decentraliseringen, flytter beslutningerne ud tæt på borgerne, skaber lige muligheder for alle borgere, uanset hvor de bor eller hvilken kulturel baggrund de har, og som sikrer et bæredygtigt miljø, gode vilkår for de økologiske landbrug og en bæredygtig økonomisk udvikling i samfundet til det fælles bedste.

CenterPartiet i Danmark ønsker vore politiske fæller i Senterpartiet et godt landsmøde.

Venlig hilsen

Per Schultz-Knudsen
Landsformand
CenterPartiet – Det fælles bedste

Vi er alle danskere

Af landsformand Per Schultz-Knudsen

Lige så gruopvækkende og uvirkelig weekendens begivenheder i København var, lige så opmuntrende og livsbekræftende har den efterfølgende reaktion med sammenhold og fælles fordømmelse af handlingen på tværs af politiske, religiøse og kulturelle forskelle været. Mindehøjtidlighederne mandag aften i flere byer viste tydeligt, at når det danske samfunds værdier angribes, så står vi sammen om at forsvare dem, uanset nuancerne i opfattelse af, hvordan værdierne bør vægtes i forhold til hinanden.

Dette sammenhold bør udnyttes til at skabe et bedre Danmark – et Danmark, hvor frisind, gensidig respekt, tolerance, tillid og åbenhed igen er dominerende begreber. Vi bør sammen bekæmpe forhånelse, mobning, udstødelse og lemlæstelse af andre menneskers krop og sjæl.

Det sker ikke ved at sætte grænsebomme op. Weekendens mord blev begået af en ung mand, der var født og opvokset i Danmark. Grænsebomme standser ikke unge danskere i at begå udåd.

Øget overvågning og kontrol har nok nogen virkning – men det er symptombehandling, som hverken kan helbred eller forebygge.

Vejen til forebyggelse går gennem gensidig respekt, tolerance, tillid og ikke mindst frisind. Alle borgere bør respekteres som ligeværdige danskere, der har ret til at leve det liv, som de hver især ønsker, klæde sig, som de har det bedst med, og dyrke den tro, som de finder rigtigst. Grænsen for levemåde og opførsel bør alene gå der, hvor en anden borgers ret til det samme bliver krænket. Det er ægte frisind.

Men hvordan når vi så dertil?

For det første skal vi hver især arbejde med at bekæmpe vore fordomme om hinanden. Vi bør lære at se personen i individet, og ikke bedømme en medborger på nuancen i vedkommendes hudfarve, påklædning, sprog eller navn.

Undervisning heri bør indgå som en naturlig og vigtig del af samfundsfag i folkeskolen og ungdomsuddannelser, så kommende generationer undgår at vokse op med fordomme om hinanden.

Når det gælder de generationer, der er nået ud over uddannelsesårene, bør civilsamfundet påtage sig en stor rolle. Civilsamfundet er sted, hvor vi alle kan mødes på tværs af politiske, religiøse eller kulturelle forskelle. Især gennem samvær, fx i idræts- eller fritidsforeninger, kan vi lære hinanden at kende som personer, og ikke blot som fremmede individer.

Dermed er vejen banet for et personalistisk samfund med plads til og respekt for forskellighed.

Endelig bør der gøres op med ”dem-og-os”-retorikken. Her bør politikerne gå forrest.

Der findes kun én gruppe borgere i Danmark, nemlig danskere! Politikere med manglende frisind, der kun respekterer borgere som rigtige danskere, hvis de lever efter nøjagtig de samme værdier som dem selv, modarbejder et fredeligt, sammenhængende Danmark.

Nogle vil korrekt indvende, at sammenholdet mod angrebet på de danske værdier ikke er 100 procent. Der har været både enkeltpersoner og mindre grupperinger, der har nægtet at tage afstand fra weekendens udåd.

Der vil altid være borgere, som ikke vil det fælles bedste. Borgere, der føler sig tiltrukket af bandemiljøer, rockergrupper, ultrapolitiske eller -religiøse grupper. Rekrutteringen til sådanne grupperinger kan begrænses væsentligt, dels med målrettet undervisning i samfundsfag i skolen, dels ved at gennemføre en social reform, der skaber et reelt økonomisk sikkerhedsnet for alle borgere. Det kan skabes gennem indførelses af en ubetinget basisindkomst, som fx CenterPartiets grundlæggende skatterabat, der sikrer alle borgere økonomisk tryghed.

Med en social reform, frisind, gensidig respekt, tolerance, tillid og åbenhed vil forudsætningerne for, at nogle borgere føler sig marginaliseret og søger at styrke følelsen af selvværd ved at søge fællesskab i samfundsnedbrydende grupper, blive stærkt forringede. Og dermed risikoen for handlinger, som det vi så i København i weekenden.

Så vil vi alle nemlig ikke blot være, men også føle os som danskere!

Slut med nødvendighedens politik

Af  politisk næstformand Tonny Schultz Nielsen

Beregninger, som finansministeriet netop har foretaget, viser, at en offensiv økonomisk politik kan have en væsentlig gavnlig virkning på bl.a. beskæftigelsen. Det viser, at “Nødvendighedens politik” med fyringer, centralisering, nedskæringer og forringelser ikke er nødvendig! Vi kan gribe udfordringerne helt anderledes an. Udviklingen er ikke noget, vi bare bliver ramt af (”Sådan er det jo”), men vi kan proaktivt påvirke udviklingen.

Beregninger er sket på opfordring fra Liberal Alliance, og viser bl.a., at pengene findes i samfundet og kan frigøres gennem en grundlæggende skatterabat, som CenterPartiet haft på programmet i mere end tre år. Det er af kritikere blevet affejet som urealistisk, men nu må selv finansministeren erkende, at basisindkomst er en realistisk mulighed og kan medføre en lang række positive konsekvenser.

Det skaber mulighed for mere grundliggende ændringer fremfor utilstrækkelige småjusteringer. Udfordringer, som arbejdsløshed, fattigdom, forsat velfærd til alle, kan løses, hvis borgere og politikere har fantasi, mod og vilje.

Hvor der er visioner og vilje, er der også en vej. Med en grundlæggende skatterabat vil CenterPartiet præge udviklingen, så det i højere grad kommer alle og hele fællesskabet til gode og bl.a. skaber bedre levevilkår og flere muligheder for alle, mindre bureaukrati og administration, flere varme hænder så alle kan blive behandlet med værdighed og respekt, og et økonomisk sikkerhedsnet under alle borgere.

Det er mere ansvarligt og mere hensigtsmæssigt for landet som helhed end at hælde størstedelen af pengene i de rigestes lommer. Det mener vi er til det fælles bedste.

Der er nu dokumentation for, at mulighederne for forandringer er reelle, og vi kan alle gennem dialog, debat og stemmesedlen præge dén udvikling, vi hver især ønsker.

Valgmulighederne er enkle: A) Status Quo, og dermed ingens bedste – B) De riges og erhvervslivets bedste – C) Det Fælles Bedste med en proaktiv udvikling mod lige muligheder for alle, investering i menneskers trivsel og udvikling, fællesskabet, forbedret velfærd og større sammenhængskraft.

Det sidste er det, som CenterPartiet står for.
Du kan ved at udfylde en digital vælgererklæring sikre, at CenterPartiet kan stille op til folketingsvalget.
Send din mail-adresse til folketing@centerpartiet.dk, så får du tilsendt et link til vælgererklæringen.