Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Whistleblowers skal fortælle om mere end penge

Af Søren Bülow, politisk næstformand:

Whistleblower-ordninger, hvor offentligt ansatte uden risiko kan rapportere om fejl og svigt på deres arbejdsplads, er ikke populære hos kommunernes chefer, kan man læse i flere medier.

Men modstanden skyldes måske, at der fokuseres meget på snyd og svindel med offentlige midler. Man er ikke interesseret i at få endnu en kontrolordning oven i den nuværende revision osv.

Det er klart nok, men hvorfor nu kun fokusere på penge? En whistleblower-ordning bør først og fremmest bruges til at fortælle om fejl og svigt, der rammer borgerne. Ikke deres penge.

Det er nemlig svigt i hjemmeplejen, fejl i sundhedssektoren og ansvarsforflygtigelse på børneområdet, der er de helt grimme sager. Det er først og fremmest dem, som en sladreordning bør komme til livs.

For CenterPartiet er en whistleblower-ordning i øvrigt ikke bare et system, hvor de ansatte kan sladre om deres chefer. Den skal være et led i en reform af den offentlige sektor, hvor den enkelte offentligt ansatte får mere ansvar. Men mere ansvar giver kun mening, hvis det også følges af bedre muligheder for at sige fra, og det er her whistleblower-ordningen kommer ind.

En whistleblower-ordning er stærkt nødvendig for en moderne, offentlig sektor, og de kommuner, der tager deres ansvar overfor syge, børn og ældre meget alvorligt, behøver slet ikke frygte en sådan ordning.

Der er lukket for kommentarer.