Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Derfor er der brug for Centerpartiet!

Læserbrev af Per Holbo:

Svar på leder i Randers Amtsavis lørdag d. 1. nov. 2008:

Lederen i lørdags fandt at Centerpartiet var ganske overflødigt. Og dog, for emnet var alligevel interessant nok til at få spalteplads – og det endda i lederen. Amtsavisen står bestemt heller ikke alene med interessen. Alle de store aviser samt en stor del lokale har bragt nyheden om partiet.

Det er der god grund til.

Økonomisk vækst og menneskelig fattigdom
I godt 100 år har dansk politiks omdrejningspunkt været økonomisk vækst. Partierne har således bidraget med hvert deres syn på, hvordan vi i Danmark kunne øge velstanden. Og man må sige, at øvelsen er lykkedes: vi har penge som aldrig før. Og alligevel har vi på mange måder aldrig været fattigere: tusindvis af unge forsøger selvmord, psykiske sygdomme og stress blomstrer som aldrig før og børn afkræves i større og større grad et ansvar, som ret beset hører voksenlivet til.

Folketingets partier forsøger jævnligt at sparke en værdidebat i gang, de seneste to forsøg af venstre, som med det liberale tankegods jo ellers måtte formodes at være det parti, der sammen med Socialdemokraterne burde stå stærkest på emnet. Alligevel kommer debatten aldrig i gang og det er der selvfølgelig en grund til.

For megen spin og strategi – for lidt politisk lederskab
Den kultur og det udgangspunkt, som de gamle partier har, er jo netop opstået i forsøget på at skabe økonomisk vækst og det betyder, at al debat fungerer ud fra netop dette mål: de konservative har deres skattelettelser, Venstre og Liberal Alliance har deres utæmmede og hensynsløse markedskræfter, og de venstreorienterede partier har fokus på omfordeling af forskellig styrke, alt efter om de henvender sig til boligejere eller lejere, faglærte eller ufaglærte, dagpengemodtagere eller kontanthjælpsmodtagere. Fælles for alle partierne er en uddeling af julegaver til forskellige større grupper, som så forventes at give deres stemme til gengæld.

Af samme grund ser vi en stadig stigende tendens til brug af meningsmålinger, fokusgrupper, spindoktorer og andre redskaber, som skal give den mest effektive strategi i det politiske spil.

Og resultatet er, at de, som befinder sig i en marginaliseret gruppe, dvs. en gruppe af mennesker, som er så lille, at ingen vil satse på julegaver-for-stemmer-strategien – ja, de bliver ladt i stikken og skubbet ud over kanten. Dem er der nemlig ikke nok stemmer i.

En ny måde at tænke politik på
Derfor er der brug for en helt anden måde at tænke politik på. En politik, som ikke baserer sig på modsætningsforhold mellem forskellige grupper, men som i stedet beskæftiger sig med, hvordan vi som borgere i samfundet kan sikre, at alle er med. Og ikke mindst hvordan vi kan arbejde hen mod en politik, som ikke kun handler om kroner og ører, men i højere grad om de værdier, der danner basis for et godt liv – for alle i Danmark.

Jo, der er god brug for Centerpartiet!

Per Holbo studerer statskundskab på Århus Universitet og arbejder med voksne handicappede

Der er lukket for kommentarer.