Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Samlet trafikpolitisk udspil med attraktivitets-index (TAI)

Pressemeddelelse:

Første politiske udspil fra Centerpartiet:

Selv om Danmarks nye værdiorienterede midterparti, Centerpartiet, endnu ikke officielt er stiftet, er det lykkedes partiet at overhale regeringen indenom, idet partiet allerede i dag kan præsentere et samlet trafikpolitisk udspil, mens regeringen endnu ikke har præsenteret sit.

Centerpartiets udspil skal med en række nye tiltag gøre det mere attraktivt at benytte sig af kollektiv trafik. Samtidig introducerer Centerpartiet et transportattraktivitets-index (TAI), som hurtigt kan vise, hvilken form for transportmiddel, der er mest attraktiv at benytte sig af, når man skal fra et sted til et andet. Et system til udregning af TAI ligger til fri afbenyttelse for alle på www.centerpartiet.dk.
TAI kan samtidig bruges til at fastsætte takster både for lokale/regionale trafikselskaber og for et landsdækkende rejsekort.

Det trafikpolitiske udspil indeholder ikke blot elementer og tanker, der er mere eller mindre kendte, men også anbefalinger, som er nye set fra et politisk perspektiv. Det drejer sig bl.a. om en letbane til Billund, en undersøgelse af forbindelse i Europa-korridoren og støtte til forsøg med det dansk opfundne hybridkøretøj, RUF.

Centerpartiet ønsker bl.a. følgende forbedringer på tog-området: Opgradering af hastigheden, øget elektrificering samt genåbning af udvalgte strækninger og stationer. Desuden støtter Centerpartiet bygning af letbaner i de større byer og indførelse af bompenge i København, ligesom det nye parti anbefaler, at staten afsætter et årligt beløb, som kommuner kan søge om til opførelse af cykelstier. Desuden skal cyklisternes vilkår forbedres ved at flere gader trafiksaneres og spærres af for biler.

Centerpartiet har i sit trafikpolitiske udspil lavet en anbefaling af, hvorledes de enkelte tiltag bør prioriteres og med hvilket tidsperspektiv. En af de nemmeste og samtidig meget billige måder at styrke den kollektive trafik på er at koordinere køreplaner og gennemføre en landsdækkende harmonisering af taksterne. Det mener Centerpartiet derfor skal iværksættes straks.

Centerpartiet efterlyser også en samlet redegørelse for de danske broers tilstand og behov for vedligeholdelse/renovering, ligesom partiet peger på behovet for nye faste forbindelser mellem Gedser og Rostock, over Roskilde Fjord og Randers Fjord.

Der er lukket for kommentarer.