Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Der er stadig andre muligheder

Tonny Nielsen
Af Tonny Nielsen, HB-medlem:

Mens borgernes behov er blevet ignoreret og massive nedskæringer og skolelukninger gennemtrumfes, er der stadig skoler, der tilbyder det, som mange borgere efterspørger.

I Oue i Mariagerfjord Kommune har vi fx, pga mange engagerede forældre, der, da folkeskolen lukkede, skabte netop den skole, de ønskede for børnene, Lille Virgils Friskole, som nu tiltrækker familier også uden for Oue og Mariagerfjord Kommune.

En lille skole med færre elever end i de fleste andre skoler i et overskueligt og trygt landsbymiljø omgivet af skøn natur. Her varieres undervisningsmetoderne og tages udgangspunkt i den enkelte elev, elevernes forskelligheder og individuelle faglige niveau, så de oplever glæde, succes og fysisk og psykisk sundhed. Her udleves værdigrundlaget om demokrati, samtale og dialog samt målsætningen om glade, sunde og dygtige børn. Vore børn mødes som medmennesker, hele mennesker, ikke som robotter eller samlebåndsvarer.

Via en nær anerkendende relation til det enkelte barn og dets familie ser lærerne børnenes styrkesider, men også tegn på fx mobning, og der handles på det, så børnene oplever en succesfuld tryg og mobbefri hverdag med sammenhæng mellem skole, hjem og fritid. Her udvikles positiv identitet, glæde, højt selvværd og god livskvalitet. Ideelle forudsætninger for læring.

Elever lærer at tage ansvar for egne handlinger, at værdsætte forskelligheder og omgås på en respektfuld måde. Et unikt miljø, hvor nye børn tages godt imod og hurtigt falder til. Her rustes eleverne til voksenlivets udfordringer og er mindst lige så fagligt dygtige som børn på andre skoler.

Forældrene kender, modsat politikerne, deres børn og børnenes behov, tager dem dybt alvorligt og et personligt ansvar for dem.

Skolelukninger tvinger nu mange forældre til, ikke i protest, men pga deres samvittigheds- og ansvarsfølelse for det dyrebareste i deres liv, børnene, at sikre deres børns trivsels- og udviklingsmuligheder.

Forældre er derfor villige til at investerer al den tid, penge og resurser, de kan, i at drive lokale skoler videre, som friskoler.

Friskoler er bl.a. en mulighed for de forældre, som véd, at deres børns behov nu ikke længere kan opfyldes i folkeskolen, eller som blot ønsker en anderledes skolegang for deres børn. Ventelisten er kort, og fx er skole og SFO tilsammen billigere end én almindelig SFO-plads, og der kan søges om friplads som alle andre steder.

Der er lukket for kommentarer.