Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Kommunalt ansatte skal kunne sige deres mening

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Undersøgelser har vist, at op mod en tredjedel af ansatte i en større kommune har undladt at ytre sig om forhold, som offentligheden burde kende til. Nogle af dem, der har ytret sig, er blevet straffet.

Hvem gavner det, at forholdene kan være sådan i vores land? Det er dem, der står med det overordnede ansvar for de kritisable forhold. Ledelse og politikere. Ikke dem, der udsættes for de kritisable forhold.

Det skal laves om. Når medborgere udsættes for kritisable forhold fra myndighedernes side, skal det frem i lyset uanset konsekvenserne for visse politikere/ledere. Det er nu engang deres arbejde på bedst mulig vis at forvalte det ansvar, som de er ansat eller valgt til. Ikke for egen karrieres eller løns skyld, men for medborgernes skyld. Ønsker de ikke forholdene frem i lyset, kunne noget jo tyde på, at de ikke har rent mel i posen.

Derfor bør der indføres whistleblower-ordninger, så kritisable forhold kan komme frem i lyset uden repressalier for dem, der ytrer sig derom.

Det er fra myndigheder, ledere og politikere, vi skal begynde, hvis vi skal skabe et samfund baseret på tillid. Vi skal kunne stole på hinanden, og der skal skabes gensidig tillid til, at myndighederne ikke vil snyde medborgerne og omvendt. Det vil mindske behovet for en masse omkostninger til bureaukrati og kontrol.

Vi politikere må vise, at vi er til at stole på. Vi må gøre, hvad vi siger, vi vil gøre. Vi må bevise, at vi er vores ansvar voksent og ikke give falske løfter. Vi må kunne lytte til kritik, og vi må kunne indrømme fejl og arbejde videre på at rette op på vore fejl.

Vi politikere er også kun mennesker og dermed ikke ufejlbarlige – men hvor tit har du hørt en politiker eller leder stå frem og indrømme sine egne fejl? De, der aldrig har taget fejl, er måske værd at kigge lidt nærmere efter i sømmene.

Vi i CenterPartiet har lavet et grundigt stykke arbejde med et idéprogram, som ligger til grund for vores politiske programmer. Vi er ikke altvidende, men har ud fra vores idéprogram, ekspertviden på de enkelte områder, vores egne forskellige forudsætninger og erfaringer m.v. bidraget til de enkelte politiske programmer.

Vi involverer så mange som muligt i arbejdet for at få så mange øjne og vinkler som muligt på hvert område. Desuden er programmerne dynamiske og under stadig udvikling i takt med ny viden, forskning og nye indsigter.

Vi går ydmygt til værks, da det er vore medborgeres liv og hverdag vores politik berører, når den føres ud i praksis.
Dine råd, konstruktiv kritik og ny viden er derfor mere end velkommen hos os.

Der er lukket for kommentarer.