Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Vi skal holdes i live!

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, HB-medlem:

Regeringen prioriterer sundhedsvæsenet højt og vil fortsat tilføre det ekstra ressourcer. Det fremgår af regeringens nye arbejdsprogram, hvor et af målene er, at Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst. Det lyder jo ambitiøst at prioritere sundhedsområdet højt.

Jeg håber, at resurserne og høj kvalitet følger med denne målsætning, om end første punkt i arbejdsprogrammet er, at Danmark skal være blandt de 10 rigeste lande i verden!

Formanden for regionerne Bent Hansen udtaler bl.a.: “Det løser stadigvæk ikke det grundlæggende problem… at sygehusene både skal overholde nogle stramme budgetrammer og så samtidig forventes at behandle flere og flere borgere. Og hvis sygehusene ikke gør det, så kan patienterne efter en måned blive behandlet på et privathospital på regionernes regning”. Jeg er helt enig.

Regionerne skal desuden betale erstatninger til patienter, der fejlopereres på privathospitalerne. Uanset om behandlingen betales af regionen, forsikringsselskab eller af patienten selv.

Ifølge regioner.dk “steg regionernes udgifter til erstatninger til patienter behandlet på private hospitaler i perioden fra 2007 til 2009 fra 11 millioner kroner til estimerede 36 millioner kroner i 2009 Udgifterne forventes at stige til cirka 50 millioner kroner i 2010 og 80 millioner kroner i 2011”.

Kan den eksplosive stigning i fejlbehandlinger i det privat i forhold til det offentlige tyde på, at private sygehuse ikke yder samme kvalitet som de offentlige? Er det sådan, at regeringen intet siger om kvaliteten af behandlinger, men kun at vi skal være blandt de folkefærd, der holdes i live længst? Tilføres resurserne fortrinsvis privathospitaler uanset kvaliteten og konsekvenserne for borgerne? Blot for at blive blandt de rigeste lande i verden?

Økonomiske hensyn må ikke ske på bekostning af menneskers trivsel. Alle skal have lige muligheder for ordentlig behandling.

Økonomisk rigdom som et mål i sig selv virker højst besynderligt. Økonomi kan være et middel til at nå et mål om fx god kvalitet i sundhedsvæsenet, flere ansatte og færre fejlbehandlinger m.m.

Vil det gavne dig, at vi som land satser på at fylde statskassen, hvis du samtidig oplever den konsekvens at blive fejlbehandlet? Pga besparelser, utidssvarende it- og operationsudstyr, færre og færre læger, som skal løbe hurtigere og hurtigere med øget risiko for stress og udbrændthed?

Der er lukket for kommentarer.