Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Børnechefer enige med CenterPartiet

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Det glæder mig meget at der her kun to dage efter CenterPartiets seneste udmeldinger allerede er nogen som ser ud til at være enige, vil samarbejde og bakker op om vores fremsatte forslag og opfordring til samarbejde og indragelse af børneorganisationerne.

Fra formanden for de omkring 500 kommunale børne- og kulturchefer, Klaus Majgaard, var udmeldingerne i medierne: “kommunale børnechefer vil have de statslige myndigheder og børneorganisationerne til at samarbejde om at forbedre indsatsen for socialt udsatte børn”, og han erkender “at der er for mange eksempler på svigt i kommunernes behandling af sager om udsatte børn” (Nordjyske Stiftstidende).

Det stemmer helt over ens med CPs holdninger og udmeldinger. Formanden har tilsyneladende skrevet til socialministeren og statslige myndigheder og børneorganisationer for at få et samarbejde i gang, der skal forbedre indsatsen for socialt udsatte børn. CP har adskillige gange påpeget det hensigtsmæssige i et sådant samarbejde og taget kontakt til organisationerne og CP vil MEGET gerne bidrage.

CP foreslog eksempelvis at lave en statslig pulje, som betaler for anbringelsessager, så kommunerne i deres sagsbehandling ikke skal tænke økonomi, men udelukkende tænke i løsninger, der er til barnets bedste (som loven foreskriver).

De kommunale chefer ønsker at inddrage Ankestyrelsen, socialrådgivere og børneorganisationer såsom Børns Vilkår i et samarbejde om også at kvalitetssikre kommunernes sagsbehandling.
CP er enige, om end vi ikke sat navn på de organisationer, vi forestiller os at samarbejde med, men Børns Vilkår vil naturligvis være en oplagt mulighed. Håber MEGET, at de er interesserede.

I CPs seneste udmelding står “…at inddrage de frivillige foreninger og organisationer, som har med udsatte børn og familier at gøre. De VIL disse børns bedste. Børnenes tarv er årsagen til at organisationernes eksistens. Organisationerne har stor erfaring og ekspertise på området”.

Samtidig har vi understreget, at de frivillige organisationer ikke skal udnyttes økonomisk, men fx tildeles et af alle parter nærmere aftalt beløb. Vi har foreslået oprettelse af “et socialt rejsehold”, som kan operere på tværs af kommunegrænser.

Det ser for mig ud til, at der er skabt fælles forståelse og vilje til at nå til enighed og handling i forhold til disse ulykkelige sager, som har så umådeligt store fatale konsekvenser for børnene.

Der er lukket for kommentarer.