Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

CenterPartiet takker alle underskriftindsamlere og forældre

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Tak til alle de underskriftindsamlere og forældre, som har skrevet under og ytret sig mod den obligatoriske madordning i daginstitutionerne i Danmark. Jeres indsats har været enorm (jeg kender til mennesker, der har brugt 15-20 timer om ugen i gennemsnit i hele perioden). Det har vidnet om, at vi som forældre og borgere trods alt ved vores engagement kan komme til orde i forhold, der vedrører vores egen hverdag.

Jeg ville dog ønske, at vi ikke var nødtvunget til at bruge så megen energi på bare at kunne få lov at smøre vores børns madpakker. Jeg ville ønske, at vores ønsker og behov via dialog altid var med i betragtning undervejs i forbindelse med udarbejdelse af ny lovgivning så sådanne politiske beslutninger ikke blev truffet hen over vore hoveder.

Også tak for den retsafgørelse i Århus, som blev et afgørende vendepunkt i sagen. Det var prikken over i´et, som fik forligspartierne til nødtvunget at indgå en mere fleksibel aftale om madordningen i daginstitutionerne. Nærdemokratiet er heldigvis ikke helt ude af kraft, men hårdt presset. Beslutninger, om hvorvidt kommunen skal levere mad til daginstitutionerne eller ej, ligger nu ude lokalt hos de enkelte daginstitutioners forældrebestyrelser, hvilket er langt bedre, end at en sådan beslutning træffes centralt hold af regeringen og forligspartierne bag ordningen.

Før denne ordning lå beslutningen om indholdet af børnenes madpakke dog helt ude hos de enkelte forældre, hvilket jeg synes, er det optimale. Så set i et nærdemokrati-perspektiv og i forhold til den enkeltes indflydelse og selvbestemmelse er ordningen et tilbageskridt. Risikoen, for at forældre ikke selv må smøre deres barns madpakke, findes stadig.

Den nye løsning er halvhjertet og afspejler, at politikerne i partierne bag tilsidesætter gode argumenter og sund fornuft for at rede egen prestige og undgå et politisk nederlag ved helt at droppe madordningen. Det kan vise sig meget bureaukratisk og dyrt. Sådan er politik p.t.. Det vil CP søge at ændre på.

Der er lukket for kommentarer.