Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

CenterPartiet opfordrer minister og folketing til lovændring

Brev til økonomi- og indenrigsministeren samt Folketingets Kommunaludvalg:

CenterPartiet og Folkelisten har i de seneste måneder deltaget i den gruppe, som gennem test har været med til at udvikle systemet omkring digitale vælgererklæringer, som Folketinget enstemmigt vedtog sidste år efter forslag og forarbejde fra CenterPartiet.

Vi ser med forventning frem til, at systemet kan tages i brug i løbet af forholdsvis kort tid.

Imidlertid har vi konstateret, at der i systemet er indarbejdet en forsinkelsesperiode på en uge, fra en vælgers mail-adresse tastes ind i systemet, til vedkommende får tilsendt det link, som han/hun skal bruge for at udfylde en vælgererklæring.

Vi finder denne forsinkelse ganske unødvendigt. Argumentet for forsinkelsen har været, at vælgeren ikke skal handle impulsivt, og derfor skal have mulighed for en tænkepause, før han/hun udfylder vælger-erklæringen. Pausen er således en pendant til den periode, der ved det nuværende system går, fra vælgeren har udfyldt en vælgererklæring, til han/hun igen modtager den fra den godkendende kommune, og endelig skal indsende den til det pågældende parti. Vi er velvidende om, at nogle vælgere i løbet af dette tidsrum fortryder, at de oprindeligt udfyldte vælgererklæringen, og derfor undlader at sende den godkendte erklæring til partiet.

Vi finder det demokratisk korrekt, at vælgeren på denne måde har mulighed for at fortryde sin underskrift.

Derfor bakker vi op om, som CenterPartiet også har gjort i tidligere henvendelser, at der i det nye system gives vælgeren mulighed for til enhver tid, indtil partiet er blevet opstillingsberettiget, at trække sin vælgererklæring tilbage, uagtet at det betyder en øget usikkerhed for de partier, der søger at blive opstillingsberettiget. Det er imidlertid vores opfattelse, at netop denne fortrydelsesret kan være en sikring mod, at useriøse partier bliver opstillingsberettigede, idet blot et enkelt useriøst indslag kan betyde, at vælgere, der har udfyldt en erklæring, trækker denne tilbage.

Imidlertid gør netop denne permanente fortrydelsesret for vælgeren det unødvendigt, at der i systemet er indlagt en forsinkelsesperiode fra aflevering af mail-adresse til tilsendelse af link. Vælgeren kan jo på et hvilket som helst tidspunkt fortryde en eventuel for impulsiv underskrift.

Da forsinkelsesperioden desværre fremgår af den vedtagne lov, opfordrer vi til, at der gennemføres en lovændring, således at vælgeren kan få tilsendt det nødvendige link, så snart partiets administrator har indtastet vedkommendes mail-adresse i databasen.

Det vil gøre systemet betydeligt smidigere.

 Venlig hilsen

Per Schultz-Knudsen                                                             Gert Lassen
Landsformand                                                                       Formand
CenterPartiet                                                                       Folkelisten

 

Der er lukket for kommentarer.