Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Hensynet til børnene bør have førsteprioritet

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Vejer landspolitisk ideologi og økonomiske hensyn tungere end værdighed og respekt for menneskeliv og hensyn til børn og deres liv? Er det sådan, at man lukker øjnene for problemerne ved nomadefamilierne og håber, at disse sager først kommer frem i lyset i en anden kommune?

I CenterPartiet vil vi prioritere såvel forebyggelse som akut støtte og hjælp. Vi vil afsætte de nødvendige resurser til det. Det er blandt andet det vi mener med, at vi vil prioritere mennesker før økonomiske hensyn. Alle mennesker er ligeværdige – lige meget værd – og har krav på at blive behandlet med værdighed og respekt.

Vi opfordrer kommunerne til sammen at påvirke folketing, regering og støtteparti til at frigive de nødvendige økonomiske midler.

Vi opfordrer alle, der kommer i berøring med mennesker, der mistrives, om at ytre sig endnu mere om forholdene. Fortæl, hvor I oplever, at sagsbehandlingen fungere godt, og hvor I oplever uhensigtsmæssigheder i sagsbehandlingen.

Vi appelerer til åbenhed, og at medarbejdere inviteres til at ytre sig. At ytringer og åbenhed ses som en mulighed for at forbedre forholdene. Negliger eller straf dem ikke for at ytre sig. Personalet møder dagligt disse mennesker og oplever deres konkrete problemstillinger og de konsekvenser, som love og handlinger har for de berørte mennesker. Vi ser det som omsorgssvigt af børnene ikke at lytte til det fagpersonale og deres anbefalinger om, hvilke sagsgange og procedurer, hvilken indsats, hvilke resurser og i hvilket omfang de skal iværksættes for at afhjælpe sådanne ulykkelige situationer.

CenterPartiet foreslår i øvrigt:
– At der laves en statslig pulje, som betaler for anbringelsessager, så der ikke tænkes i økonomi, men i løsninger, der er til barnets bedste – som loven faktisk også foreskriver.
– At oprette en form for “socialt rejsehold”, som kan virke på tværs af kommunegrænser.
– At inddrage de frivillige foreninger og organisationer, som har med udsatte børn og familier at gøre.

CenterPartiets idépolitiske tænketank barsler med en række nytænkende muligheder på området som konsekvens af manglende positiv effekt af anbringelser udenfor hjemmet.

Alle er velkomne til at kontakte CenterPartiet og drøfte muligheder og bidrage med jeres oplevelser og idéer, så vi sammen kan medvirke til at hindre sådanne sager i fremtiden.
Jeg vil personligt gøre mit yderste for at forholdene ændres.

Der er lukket for kommentarer.