Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Børn og unge frem for monumenter

Af Per Schultz-Knudsen, byrådskandidat, Randers:

“Mennesket før økonomien”, mangfoldighed, civilsamfundet og at beslutninger skal træffes så tæt på den enkelte borger som muligt er væsentlige principper i CenterPartiets politik.

Derfor skal flest mulige beslutninger på børn- og unge-området lægges ud til forældrebestyrelserne på de enkelte institutioner. Byrådets rolle er at skabe de bedst mulige overordnede vilkår – herunder sikre det økonomiske grundlag. Men politikere skal holde fingrene væk fra alle beslutninger, der berører forholdene i den enkelte institution. Det er de lokale forældrebestyrelsers ansvar.

Civilsamfundet – altså frivillige foreninger og initiativer, der tages af borgere i fællesskab – er en styrke for samfundet, og vi vil gerne være med til at skabe en god grobund for sådanne initiativer.

Derfor ser vi positivt på selvejende institutioner, fx frie børnehaver og fritidshjem, og vil gerne skabe mulighed for flere sådanne initiativer.

CP vender sig mod enhver form for ensretning. Menneskers forskellighed på alle områder er med til at styrke samfundet og sikre, at samfundsudviklingen ikke går i stå. Mangfoldighed sikrer gensidig inspiration – og dermed udvikling.

Retfærdighed er ikke ensartethed, men lige muligheder for at være anderledes.
Derfor skal såvel offentlige som selvejende institutioner sikres lige muligheder for at kunne fungere på netop den måde, som den enkelte forældrebestyrelse ønsker. De skal alle sikres frihed til at være forskellige.

Vores ønske om at styrke civilsamfundet er ikke – som andre partiers – et forsøg på at spare offentlige midler ved at flytte en udgift fra fællesskabets kasse over på de fås skuldre. Efter vores opfattelse skal enhver opgave, der føres fra det offentlige over i civilsamfundet, følges af en sum penge svarende til det beløb, som det offentlige sparer ved at slippe for opgaven.

Det har også sammenhæng med begrebet “Mennesket før økonomien”.
For CP er det vigtigt, at al politisk beslutning tager udgangspunkt i det eller de mennesker, som den berører – og ikke i en økonomisk målsætning.

Derfor har vi taget skarpt afstand fra det budgetforlig, som et flertal i Randers Byråd har indgået. Hvad der spares på børneinstitutioner, folkeskoler og hjælp til særligt truede børn og unge næste år, vil om få år ramme samfundet som en boomerang i form af utilpassede unge, øget kriminalitet og borgere, der fra en tidlig alder må støttes med socialhjælp.

I CP prioriterer vi en tryg opvækst for børn og unge frem for materiale ting. Vi har ikke behov for at bygge os monumenter for fremtiden.

Vi vil hellere sikre alle borgere de bedste muligheder for at udvikle sig og virkeliggøre deres drømme og dermed være med til at forme et godt samfund.

Der er lukket for kommentarer.