Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Afbureaukratisering og forenkling – slip frivilligheden løs

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Vores land regeres i dag af V, K og støttepartiet DF. De er demokratisk valgt til at forvalte vores samfund. Problemet er bare, at fx Venstres folketingsgruppe udgøres af en meget stor majoritet af økonomer. De udgør for stor en del af den lovgivende magt.

Når magten og det medfølgende ansvar centraliseres omkring få mennesker, der ser med “økonomers briller”, så kommer politikken i alt for høj grad til at bære præg af ensidigt økonomisk syn og skematisk tankegang, som smitter af ned gennem et topstyret system. Mennesker grupperes, sættes i skemaer og måles på økonomisk nytteværdi.

En lang række mennesker passer bare ikke ind i disse firkantede kasser, skemaer og tankegange og sættes derfor udenfor. Nogle er måske runde eller trekantede! Alle er ligeværdige og skal behandles, som sådan. Alle må vi kunne rummes i vores fælles samfund. Vi vil ikke topstyring. Vi vil, at politiske beslutninger træffes nærmest mulig de berørte borgere.

Selvstændige medborgere bliver ofte konfronteret med love, forskrifter og et skemavælde, der dæmper initiativ, opfindsomhed og konstruktive gode løsninger.

CenterPartiet ønsker en afbureaukratisering og forenkling af samfundssystemet, så det enkelte menneske får større råderum, og de frivillige foreninger og organisationer (civilsamfundet) styrkes. Individer, foreninger og organisationer skal have større indflydelse. Offentlige serviceydelser skal tilpasses de lokale forhold. Øget indflydelse sikrer borgerne en service, der er bedre tilpasset deres behov. Kommunen skal have klare og formulerede formål med alle sine hovedaktiviteter, så det bliver let gennemskueligt for borgerne, om kommunen lever op til sine forpligtelser.

CenterPartiet vil have en gennemgang af alle love og forskrifter med det overordnede mål at gøre livet lettere for enkeltpersoner, organisationer, virksomheder og kommuner.
Vi vil rydde op i skemavældet og lade borgerens behov være udgangspunkt i forbindelse med fremtidig revision og udarbejdelse af skemaer.
Vi vil forenkle kontrol- og rapporteringsskemaerne indenfor det offentlige, således at flere resurser kan bruges på service.

Der er lukket for kommentarer.