Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Sats på civilsamfundet

Af Tonny Nielsen:

Ved frivillig Forums årsmøde i Odense d. 17. april var der bl.a. debat om civilsamfundets rolle i samfundet og nødvendigheden af en civilsamfundspolitik. Altså en politik for de organisationer og foreninger, som giver de frivillige, borgere, der tager et personligt ansvar i samfundet, mulighed for at gøre det.

Der bliver fra flere sider talt om civilsamfundet som lillesøster i forhold til det offentlige og det private marked.
Lad os anerkende de frivillige for alt det samfundsnyttige arbejde de udfører. Alt fra lektiehjælp, besøgstjeneste, pårørendegrupper, forskellige brugergrupper for ikke at glemme alle de socialt udsatte grupper, som det private og offentlige ikke magter at hjælpe. I civilsamfundet findes en ren guldgrube af specialviden, forståelse for, engagement i og håndtering af vanskelige og sociale forhold, som vi på ingen måde kan undvære.

Lad os give civilsamfundet en større rolle i samfundet.
Lad os skabe de bedst mulige rammer for det frivillige samfundsnyttige og sociale arbejde.
Lad os følge de fine ord op med politisk handling i form af tilførsel af flere midler og ressourcer til civilsamfundet og en helhjertet indsats for anerkendelse, ligeværdighed, tillid til og respekt for civilsamfundet.
Lad os bakke de frivillige ildsjæle og deres innovative tiltag op.
Lad os lytte til og lære af de frivillige og organisationerne.
Lad dem i højere grad få frihed til selv at vælge dokumentationsformer til videreudvikling og nyskabelse af projekter, så mange flere danskere får mulighed for at udleve de ønsker, som undersøgelser viser, at de har, om at udføre frivilligt arbejde.

Centerpartiet vil satse på civilsamfundet, dets ekspertise, viden, handlekraft og engagement og arbejde på at skabe optimale muligheder for de frivillige organisationer og alle ildsjælene i Danmark.
Vi vil lytte til og kæmpe for, at civilsamfundets behov imødekommes – også når det kommer til handling og finansieringen.

Der er lukket for kommentarer.