Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Sådan kan vi hjælpe mennesker fra ikke EU lande uden opholdstilladelse – Lad os gøre det!

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Projekt “Udenfor” beskriver i caseform, hvordan man kan gribe det an med at hjælpe en hjemløs uden arbejdsmarkedstilknytning eller opholdstilladelse i Danmark til en bolig, et arbejde og en opholdstilladelse i Danmark. Casen beskriver de indbyggede barrierer i systemet, som gør det meget vanskeligt – selv for de professionelle […]

Lad kærligheden blomstre

Af organisatorisk landsformand Per Schultz-Knudsen: Er det mere acceptabelt at tvangsadskille to unge, der elsker hinanden, end det er at tvangsgifte to, der ikke elsker hinanden?

Dansk Folkepartis forslag om at ændre 24 års reglen til en 28 års regel er lige så udansk som det, forslaget efter sigende skulle have til formål at stoppe, […]

Målrettede og nænsomme tilbud

Af Ibrahim Gøkhan, Politisk landsformand:

Jeg tænker gang på gang, om denne regering har noget at byde på angående de forskellige problemer som befolkningen dagligt prøver at kæmpe med. Så som arbejdsløshed, sociale problemer og lign.

Regeringen forbavser mig gang på gang med sine useriøse og ugennemtænkte forslag.

Regeringen begyndte med starthjælp, loft over kontanthjælp […]

Medmenneskelighed, respekt og anstændighed – Tak

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

“Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle… bare tegnedrengen er i orden…”. Tønder-sagen og Brønderslev-sagen og behandlingen af de stakkels børn. Antallet af henvendelser til børne- og ungdomspsykiatrien er tredoblet de seneste 10 år! Stress en folkesygdom! Forhold for asylsøgere, offentligt ansatte, forhold på plejehjem og på bosteder […]

Skarp afstand fra Langballes udtalelser

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Langballe udtrykker meget klart, hvad DF igennem hele sin eksistens som parti har stået for, og det virker meget populistisk, at Pia Kjærsgaard nu går ud i pressen og undsiger ham.

Dog siger hun kun, at det er dumt at skrive sådan. Hun siger ikke, at hun tager afstand […]

Lad handling følge ord

Landsformand Per Schultz-Knudsens kommentar til statsministeren Lars Løkke Rasmussens nytårstale:

Statsministerens nytårstale indeholdt mange gode ord, ikke mindst omkring folkeskolen og indvandring. Forhåbentligt vil de flotte ord blive fulgt op af konkret handling i 2010.

CenterPartiet er enig i, at undervisningen i folkeskolen skal tage udgangspunkt i den enkelte elev. Folkeskolens formål er at hjælpe […]

Tryghed vigtigere end økonomi

Af Per Schultz-Knudsen, landsformand:

Når udlændinge, der har søgt tilflugt i Danmark, trods den behandling, som de udsættes for her i landet ikke tager imod tilbuddet om at få et økonomisk tilskud til at rejse hjem og etablere sig i deres hjemland, så må det være, fordi tilskuddet ikke er stort nok. Det er logisk […]

De mange må bøde for de fås fejl

Af landsformand Per Schultz-Knudsen:

Dansk Folkeparti fortsætter sammen med Venstre og Konservative med at lovgive ud fra filosofien om kollektiv afstraffelse: Når de få overtræder loven eller ikke lever op til forventningerne, skal de mange bøde herfor.

Senest så vi det med Dansk Folkepartis krav i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Fordi en lille håndfuld irakere, der […]

(U)ansvarlige politikere hjælpes i burkaskjul i medierne

Fokus fjernes fra forfejlet politik på de områder, som er af væsentligste betydning for medborgernes hverdag

Debat-indlæg af HB-medlem Tonny Nielsen

Jeg ser forskellighed og mangfoldigheden af mennesker i Danmark som en stor ressource. Det at være anderledes tænkende, talende eller -udseende bør ikke forbydes, men skabe dialog og debat og få os til […]

Dobbeltmoral ikke dobbelt så godt

Af Landsformand Per Schultz-Knudsen

Politiaktionen mod Brorsons Kirke gav os endnu et tegn på, at tiden er inde til at skabe et andet dansk samfund. Et samfund, hvor der er plads til anderledes tænkende, hvor folk i nød kan forvente at få hjælp, og hvor traditionelle danske værdier, herunder bl.a. ligeværd, antidiskrimination og respekt for […]