Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

CenterPartiet fik ideen – Vestager høster æren

Pressemeddelelse:
For knap to år siden præsenterede CenterPartiet for første gang den dengang nytiltrådte indenrigsminister Margrethe Vestager og Folketingets kommunaludvalg for ideen om at digitalisere proceduren for opstilling af nye partier til Folketinget. Mandag fremlægger Vestager et nyt digitalt system med NemID, som på væsentlige punkter følger CenterPartiets udspil.

– Vi er naturligvis vældig glade for, at indenrigsministeren efter at have undersøgt processen nu synes at følge CenterPartiets forslag, fortæller CenterPartiets landsformand, Per Schultz-Knudsen.

CenterPartiet har siden 1. december 2011, hvor en delegation fra partiet for første gang havde foretræde for Folkeingets kommunaludvalg om sagen, fulgt sagen tæt og rettet flere henvendelser til indenrigsministeren og kommunaludvalget. Det er også blevet til fælles henvendelser sammen med en række mindre partier, der gerne har villet kunne supplere papir-indsamlingen af vælgererklæringer med en digital. For CenterPartiet har det dog altid været ønsket, at en digital indsamling skulle erstatte den nuværende papir-indsamling.

– Vores ærinde har ikke været at gøre det lettere for partier at blive opstillingsberettigede, men derimod at gøre det mere sikkert for borgerne at skrive under på, at et parti skal have lov til at stille op til Folketinget. Den nuværende procedure, hvor en borger skal udlevere såvel fulde navn, adresse og cpr-nummer til en ofte vildtfremmede person, som vedkommende møder på byens torv, er i direkte strid med de anbefalinger, der ellers gives omkring udlevering af personnummer, og føre til, at borgerens identitet bliver stjålet på internettet, konstaterer hovedbestyrelsesmedlem Tove Buch, der har været tovholder på projektet.

– Derfor kan det naturligvis ærgre os, at det åbenbart først bliver fra 2015, at den digitale procedure træder i kraft, tilføjer hun.

CenterPartiets forslag til digitalisering, som partiet præsenterede for indenrigsministeren i vinteren 2011, ser således ud: På et centralt website, der bestyres af indenrigsministeriet, kan vælgerne gå ind og via NemID udfylde en vælgererklæring. Erklæringen sendes derefter digitalt til vælgerens bopælskommune, som verificerer, at vedkommende har valgret. Vælgeren får herefter en mail med et link, som skal bruges til at bekræfte underskriften. Partiet får løbende – fx hver uge eller måned – meddelelse om, hvor mange vælgererklæringer partiet nu råder over. Når det nødvendige antal vælgererklæringer er registeret i et centralt register, gennemfører indenrigsministeriet en endelig kontrol, hvorefter partiet får meddelelse om, at det er opstillingsberettiget.

– Ligesom på andre politiske områder er det for CenterPartiet sagen, der er vigtig, ikke hverken personlige eller partipolitiske ambitioner. Derfor er vi glade for, at indenrigsministeren nu synes at kunne bruge vores idé. Lad hende blot få æren af dens gennemførelse, slutter landsformand Per Schultz-Knudsen.

Der er lukket for kommentarer.